Selvitys mielenterveystoipujien kaveritoiminnan tilanteesta Suomessa

Sosiaalityön opiskelija Pinja Hokkanen kirjoitti Kosken harjoitteluraportteja -sarjan uusimman julkaisun; ”Mielenterveystoipujille järjestettävä kaveritoiminta – selvitys tämän hetken tilanteesta Suomessa”.

Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, minkä verran Suomessa on tarjolla mielenterveystoipujille kaveri- tai tukihenkilötoimintaa. Kartoituksen lisäksi raportissa selvitetään, millaista kaveritoiminta on ja kuinka helposti tätä on löydettävissä. Aihe koetaan tärkeäksi, koska yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet ovat viime vuosina yleistyneet etenkin COVID-19-pandemian vuoksi.

Raportissa käydään myös yleisesti läpi vapaaehtoistoimintaa, kaveritoimintaa sekä sen kehittämistä. Lukijalle selvennetään käsitteet mielenterveys ja toipumisorientaatio. Lisäksi tutustutaan Kosken Meijän Mieli -hankkeeseen, joka järjestää nuorille mielenterveystoipujille kaveritoimintaa sekä digitaalisesti että kasvokkain.

Suomessa järjestetään melko paljon kaveritoimintaa, mutta kohdentamisessa olisi petrattavaa. Vain osa kaveritoiminnasta on kohdennettu mielenterveystoipujille. Raportissa painotetaan kohdentamisen tärkeyttä, sillä mielenterveystoipujat kaipaavat usein henkilöä, jolla koulutuksessa olisi opittua tietoa kohdata mielenterveystoipuja tai kaveria, jolla itsellään vastaavia haasteita. ”Mieli voi voida huonosti, vaikkei olisikaan diagnoosia”, todetaan raportissa, sillä kaveritoiminnan tulisi olla luonteeltaan matalan kynnyksen toimintaa. Sitä tulisi mainostaa matalan kynnyksen toimintana myös vapaaehtoisille, jotta kavereita koulutettaisiin tarpeeksi. Vapaaehtoistyö voi tuoda merkityksellisyyttä elämään ihan jokaiselle ihmiselle.

Selvityksessä kerrotaan, että mielenterveystoipujien kaveritoimintaa löytyy eniten pääkaupunkiseudulta, jossa toki väkimäärätkin isoimpia. Pienemmillä paikkakunnilla kaveritoimintaa ei ollut lähes lainkaan, tai niistä ei löytynyt tietoa. Loppuun Hokkanen toteaa, että mielenterveystoipujien kaveritoimintaa on, mutta sitä voisi olla enemmän ja vielä paremmin eri puolille Suomea levittäytyneenä.

Raportti on valmistunut Hokkasen opintoihin liittyvän harjoittelun aikana Koskessa keväällä 2023. Koko raportin pääset lukemaan tästä: Harjoitteluraportteja 11 ”Mielenterveystoipujille järjestettävä kaveritoiminta – selvitys tämän hetken tilanteesta Suomessa”.