Sola 2.0 -laskentakokeilun käyttökokeilu tekee näkyväksi työkalun mahdollisuuksia 

Sosiaalityön opiskelija Hannele Salmisen harjoitteluraportti Sola 2.0 -laskentatyökalun käyttökokeilun tarkastelusta sosiaalityön silmin tekee tutuksi Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset (Sola) -hankkeen työkalua ja sen toimintalogiikkaa. Laskentatyökalu on tehty hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvointijohtamisen sekä päätöksenteon tueksi. Millaisia mahdollisuuksia työkalulla on esimerkiksi sosiaalialan vaikuttavuuden edistämiseksi? 

Raportin taustalla olevan kehittämistyön tavoitteena oli toteuttaa Sola 2.0 -laskentatyökalun käyttökokeilu ja pilotoida työkalua sosiaalityön näkökulmasta. Tavoitteena oli myös tuottaa kattava työkalun esittely ja perehdytysmateriaali, sekä ideoita työkalun käyttötarkoituksiin sosiaalialalle. Lisäksi tätä työkalua on tarkasteltu sen käyttömahdollisuuksista rakenteelliselle sosiaalityölle. 

Käyttökokeilussa tarkasteltavaksi otettiin koulupsykologien riittävyys, sillä koulukuraattorin palveluiden eli ehkäisevän lastensuojelutyön sekä oppilaita ja perheitä tukevan sosiaalityön riittävyyttä ei ole tällä hetkellä Solan pääindikaattorina. Raportissa kuvataan laskentatyökalun toimintaa ilmiön taloudellisen vaikutuksen arviosta valittujen toimenpiteiden aikaansaamaan muutokseen ja taloudellisiin vaikutuksiin.   

Salminen huomauttaa raportissaan, että: ”Sola 2.0 -laskentatyökalun tavoitteena on muistuttaa, että yhteiskunnallisia ilmiöitä on mahdollista arvottaa, ja että yksittäisten toimijoiden on hyvä nähdä itsensä myös ei pelkästään tiedon käyttäjinä, vaan luotettavan arviointitiedon tuottajina”. 

Käyttökokeilu on tehty yhteystyössä Sola-hankkeen kanssa, jonka yhteistyökumppanina Koske toimii. 

Tutustu lisää aiheeseen ja lue kattava raportti täältä: Salminen, Hannele: ”Sola 2.0 -laskentataulukon käyttökokeilu ja esittelyt ”sosiaalityön silmin” (pdf).  

Vaihtoehtoinen kuvaus: Kuvassa on nuolikaavio raportista. Siinä kuvataan sola 2.0-laskentatyökalun toimintalogiikkaa. Ensimmäisessä palkissa on ilmiöiden taloudellinen vaikutus. Siitä lähtee nuoli seuraavaan kohtaan, joka on toimenpiteen vaikutus ilmiöön. Kolmantena nuolen kohtana on arvio toimenpiteen aikaansaamasta muutoksesta ilmiöön ja taloudelliset vaikutukset. Toiseksi viimeisenä kohtana nuoleen on merkitty matriisin kokonaisarvio ja viimeisenä nuoli menee kohtaan tietojen tarkastaminen, arviointi ja soveltaminen.