Moniammatillinen yhteistyö nähdään merkittävänä osana Itä- ja Keski-Suomen OT-hankkeessa 

Kosken harjoitteluraportteja -sarja sai täydennystä sosiaalityön opiskelija Tiina Toivosen kirjoittamasta julkaisusta Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskushanke Itä- ja Keski-Suomessa. Raportin tarkoituksena on tarkastella moniammatillista yhteistyötä osana osaamis- ja tukikeskusten (OT) rakentamista Itäisellä yhteistyöalueella. 

Moniammatillisuus nähdään merkittävänä osana koko OT-hanketta sekä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen yhteistyötä. Raportissa Toivonen kertoo, että moniammatillinen yhteistyö käsitetään mahdollisuutena oman asiantuntijuuden laajentamiseen. Tulosten mukaan verkostoituminen ja toisten työn tunteminen edistävät myös asiakkaan etua.  

Moniammatillisuuden tarkastelu osana monialaisesti toteutettuja hankkeita on tärkeää erityisesti työskentelyn kehittämisen näkökulmasta. Toivonen täsmentää, että moniammatillisen yhteistyön merkitys on huomioitu myös lainsäädännössä. Mutta haasteita tulosten perusteella ovat rakenteiden ja lainsäädännön heikko tuki monialaiselle työskentelylle käytännössä. On syytä pohtia lainsäädännön mukauttamista mahdollistamaan monialaisen yhteistyön toteuttaminen. Myös rakenteiden tulisi osaltaan tukea monialaista työskentelyä. 

Moniammatillisuus tulisi nähdä luonnollisena osana työskentelyä ja yhteistyölle tulee asettaa tavoitteet ja niiden pääsyyn tarvittava aika. Moniammatillisuuden ja sen toteutumisen tarkastelu on myös tulevaisuudessa tärkeää. Paikka monialaiselle työskentelylle on tunnistettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisten kentällä. 

Lisäksi lukijalle avataan mm. OT-hankkeen perustaa ja kerrotaan sen toiminnasta Itä-Suomen alueella. Myös moniammatillisuuden käsite tarkastellaan tarkemmin. 

Raportti syntyi tuttuun tapaan opintoihin liittyvän harjoittelun aikana Koskessa, jolloin Toivonen oli mukana OT-hankkeessa. Raportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä: Toivonen, Tiina: Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskushanke Itä- ja Keski-Suomessa (pdf).