Tutustu uuteen hallitukseemme

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n vuosikokous järjestettiin 30.3.2023. Vuosikokouksessa päätettiin uusi hallitus kaudelle 2023–2024.   

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtaja Raija Kojo. Hallituksen muut jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen ovat listattuina alla: 

Jäsen Varajäsen 
Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto Heli Valokivi, Jyväskylän yliopisto 
Katri Ylönen, JAMK Sanni Tiitinen, JAMK 
Jari Ketola, Pesäpuu ry Hanna Torvinen, Pelastakaa Lapset ry 
Tuija Hauvala, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry Susanna Turkkila, Keski-Suomen näkövammaiset ry 
Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö Satu-Marja Hassi, Jyväskylän Suvanto ry ja Väentupa ry 
Heljä Siitari, Keski-Suomen Talentia ry Elisa Järvenpää, Keski-Suomen omaishoitajat ry 
Arja Tirkkonen, Laukaan kunta Ville Härtsiä, Äänekosken kaupunki 
Sari Välimäki, Jyväskylän kaupunki Matleena Pihlaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö 

Samalla vuosikokouksessa kiitettiin yhdistyksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Päivi Kalilaista sekä varapuheenjohtajaa Marjo Kurosta

Katsaus menneeseen ja tulevaan 

Kosken johtaja Sointu Möller esitteli sosiaalialan osaamiskeskuksen runsasta ja monipuolista toimintaa menneenä vuotena sekä nosti esiin strategisia kärkiä vuodelle 2023. Kosken työ on edelleen tunnettua, noteerattua ja vaikuttavaa uudessa toimintaympäristössä: tiedämme, millaista lisäarvoa voimme tuoda verkostoihin, ja kartoitamme aktiivisesti olemassa olevia sekä tulevia tarpeita, joihin voimme ketterästi vastata asiantuntijuudellamme. Yhteistyötä tehdään tiiviisti hyvinvointialueen kanssa, mutta samalla selvitetään, millaista osaamisen ja verkostoitumisen vahvistamista tarvitaan kunnissa ennaltaehkäisevässä ja yhdyspintatyössä sekä järjestökentällä. Itä-Suomen yhteistyöalueella Koske on mukana luomassa rakenteita ja sisältöjä erityisesti TKKI-toimintaan. 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022 ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Tutustu toimintakertomukseen ja -suunnitelmaan liitteineen seuraavista linkeistä: