Koske mukana rakentamassa tutkimusperustaisen kehittämisen kivijalkaa hyvinvointialueella 

Keski-Suomen hyvinvointialue pyysi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta nimeämään edustajansa tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijajäseneksi. Edustajanamme neuvottelukunnassa toimii johtajamme Sointu Möller. Tutustu TKKI-neuvottelukuntaan hyvinvointialueen sivuilla

TKKI-neuvottelukunnan ensimmäinen kokous pidettiin 23.3., jossa tutustuttiin mukana olevien organisaatioiden toimintaan TKKI-kentällä sekä jaettiin ajatuksia yhteisestä kehittämistyöstä. Kokouksen sisällöstä voit lukea lisää tästä linkistä

Rakennetaan yhdessä vahvaa sosiaalihuollon TKKI-toimintaa hyvinvointialueelle 

Puheenvuorossaan neuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa Möller toi esiin laajasti sosiaalihuollon näkökulmaa TKKI-kokonaisuudessa. Sosiaalihuolto rakentuu hyvin eri tavalla kuin terveydenhuolto – niin palvelujärjestelmässä kuin tutkimuksessa ja tiedontuotannossa. Sote-integraatiossa ei ole kyse vain siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto integroituvat, vaan myös siitä, että sosiaalihuolto integroituu itsensä kanssa: esimerkiksi Keski-Suomessa sosiaalihuoltoa on toteuttanut ennen sote-uudistusta 17 eri järjestäjää.

Möller huomautti, että sosiaalihuollon kehittämisessä tapahtuu paljon niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Erilaisia sosiaalihuoltoa laajasti käsitteleviä selvityksiä ja kehittämishankkeita käynnistyy vuoden aikana, joissa tarkastellaan mm. sosiaalihuollon porrasteisuutta, keskittämisasetusta, käytäntösuosituksia tai sosiaalisen hyvinvoinnin kustannusvaikuttavuuden mittaamista. Lisäksi meillä on paljon tuoretta tutkimusperustaista tietoa ensimmäisistä sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushankkeista, joiden tuloksia sekä niiden pohjalta syntyneitä politiikkasuosituksia on tärkeä hyödyntää osana päätöksentekoa ja jalkauttaa hyvinvointialueelle (ks. AIKUMETOD-hankkeen mallinnukset ja MoRa-hankkeen politiikkasuositukset).

Keski-Suomessa TKKI-kentällä tapahtuu paljon hyvää ja olemme monissa asioissa jopa etulinjassa. Esimerkiksi rakenteellinen sosiaalityö on nähty merkittävänä ja sitä on lähdetty jo vahvasti kehittämään, ja sosiaalityön opetus sekä tutkimus on Jyväskylän yliopistossa laaja-alaista ja laadukasta. Möller esitti kuitenkin huolensa siitä, että nykyisissä TKKI-toiminnan rakenteissa sosiaalihuollon ja sosiaalityön asiantuntijuus on erittäin ohutta. Hyvinvointialueen on tärkeä huomioida sen organisaation ulkopuolelle jäävät tahot, jotka voivat olla merkittävässä roolissa tuottamassa tietoa ja osaamista hyvinvointialueelle. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus voisi antaa vahvan panoksen sosiaalihuollon TKKI-toiminnan kehittämiseen hyvinvointialueella. ”Kuten hyvinvointialueemme strategiajohtaja taannoin totesi – Koske on kokoaan suurempi toimija”, päätti Möller puheenvuoronsa.