työhyvinvointi

Luontohyvinvoinnista tukea sote-alan ammattilaisten työssä jaksamiseen ja palautumiseen

Luontohyvinvoinnin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvoinnin sekä asiakas- ja potilastyön tukena tarkasteleva Matkalla kohti luontohyvinvoivaa Keski-Suomea – LuontoHyväKS-selvitys luontohyvinvoinnista sote-ammattilaisten arjessa on julkaistu. Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten tuominen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon työtä sekä toimintaympäristöä voi parantaa työssä viihtymistä ja palautumista sekä lisätä kustannustehokkuutta sote-palveluissa pidemmällä tähtäimellä. Ammattilaisten työhyvinvoinnin sekä sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi tarvitaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamista hyvinvointialueelle. 

Palautumista lähiluonnosta, voimaa työyhteisöstä 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluiden tiimit pääsivät touko-kesäkuussa kokeilemaan palautumista ja hyvinvointia edistäviä harjoituksia lähiluonnossa, Tourujoen luontopolulla ja Viitasaarella. Työpäivään sijoitetun tyhy-toiminnan myötä tiimit pohtivat yhdessä, miten luontoa ja sen hyvää tekeviä vaikutuksia voi tuoda työtehtävien lomaan ja osaksi arkista työskentelyä. 

Positiivisia kokemuksia luontohyvinvoinnin menetelmistä sote-yksiköissä – LuontoHyväKS-kuulumisia

Kuluneen kevään aikana LuontoHyväKS-hankkeessa on muun muassa saatettu päätökseen AistiSiimes-luonto- ja taide-elämystilan kokeilut. Touko-kesäkuussa käynnistetään palautumisen työpajoja hyvinvointialueen aikuissosiaalityön tiimeille.

Lisäkouluttautumisella parannetaan hyvinvointialueen ammattilaisten osaamista ja motivoidaan työntekijöitä työssään

Lisäkouluttautumisella on monia sekä ammattilaista, organisaatiota, että asiakasta hyödyttäviä etuja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin opettajat korostavat blogikirjoituksessaan uuden oppimisen, itsensä kehittämisen ja siitä innostumisen merkitystä työhyvinvoinnille.

Tiedosta tekoihin – työhyvinvoinnista ratkaisu sote-alan työvoiman saatavuuteen

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys sote-alan työvoiman saatavuuden haasteisiin, kirjoittaa Kosken johtaja Sointu Möller. Tietoa työhyvinvointia edistävistä tekijöistä on olemassa, mutta konkreettisia toimia sen edistämiseksi tarvitaan hyvinvointialueiden alkutaipaleella.