Lisäkouluttautumisella parannetaan hyvinvointialueen ammattilaisten osaamista ja motivoidaan työntekijöitä työssään

Lisäkouluttautumisella on monia sekä ammattilaista, organisaatiota, että asiakasta hyödyttäviä etuja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin opettajat korostavat blogikirjoituksessaan uuden oppimisen, itsensä kehittämisen ja siitä innostumisen merkitystä työhyvinvoinnille.


Hyvinvointialueiden toiminta starttasi tammikuun 2023 alussa tuoden yhden kaikkein aikojen merkittävimmän muutoksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen yhteensovittamiselle. Muutosta on valmisteltu pitkään ja ansiokkaasti, mutta ei vailla karikoita ja haasteita. Tulevat vuodet tulevat vaatimaan venymistä, stressinsietoa, mukautumiskykyisyyttä ja uudelleen opettelua yhtenäistettäviin toimintatapoihin. Vuonna 2022 korostettiin useilla eri foorumeilla, että nyt keskitytään vain pakollisten asioiden hoitamiseen ja kehitetään palveluita vasta seuraavina vuosina (ks. esim. Alueellisen toimeenpanon tiekartta 30.8.2022).

On osoitettu, että työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnille on tärkeää kyky saada vaikuttaa asioihin ja innovoida myös uutta, ei rutinoitua pelkästään suorittamaan tehtäviä. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen toteuttaman raportin (Puttonen ym. 2016) mukaan ”Yrityksen menestyminen riippuu sen innovatiivisuudesta; kyvystä uudistua ja kehittää omaa toimintaansa markkinoiden ja toimintaympäristön muutoksiin vastaten.” Innovointi, uuden oppiminen ja omassa asiantuntijuudessa kehittyminen vaatii oman osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä, jossa merkittävä rooli on koulutuksilla.

Me korkeakoulun opettajat opetamme, valmennamme ja ohjaamme vuosittain satoja sosiaali- ja terveysalan tulevia ammattilaisia ja olemme nähneet, miten innostavana opiskelijat kokevat tilanteet, joissa pääsevät hyödyntämään oppimiaan asioita ja tuomaan tuoreinta osaamista kentälle. Samaan aikaan jo työssä olevat saattavat pohtia oman osaamisen päivittämistä esimerkiksi täydennyskoulutuksilla tai kokonaan uuden tutkinnon suorittamisella, mutta työn kiireisyys voi tukahduttaa opiskeluhaaveet.

Hyvinvointialueiden toimintakykyisyys on ammattitaitoisten asiantuntijoiden ja johtajien varassa. Koemme, että lisäkouluttautumisella on monia sekä ammattilaista, organisaatiota, että asiakasta hyödyttäviä etuja. Jyväskylässä on useita eri mahdollisuuksia opiskella ja täydentää osaamistaan. Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa lukuisan määrän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja koulutusmahdollisuuksia, joista on helppo valita itselleen sopivimmat.

Kiireestä ja suuresta sote-muutoksesta huolimatta on tärkeää pitää työntekijät motivoituneina ja työyhteisön osaaminen ajan tasalla. Kannustammekin eri ammattilaisia hakemaan itselleen sopiviin koulutuksiin ja ylläpitämään näin osaamista ja motivoitumista tulevaisuuden työympäristöissä!

Esimerkkejä tulevista ylemmän korkeakoulututkintoon johtavista opinnoista Jamkilla:

  • Erityissosiaaliohjaus, sosionomi ylempi AMK, hakuaika: 15.3.-30.3.2023
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK, hakuaika: 15.3.-30.3.2023

Lisäksi lyhyempiä opintokokonaisuuksia saatavilla esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun puolelta sekä räätälöimme ketterästi myös tilauskoulutusta muuttuviin tilanteisiin.

Kirjoittajat

Katri Ylönen, yliopettaja, Kuntoutusinstituutti, Jamk
Sanna Sihvonen, yliopettaja, Kuntoutusinstituutti, Jamk
Asta Suomi, asiantuntija, Kuntoutusinstituutti, Jamk

Lähteet

Alueellisen toimeenpanon tiekartta 30.8.2022. Sote-uudistus. Valtioneuvosto. Saatavilla: https://soteuudistus.fi/tiekartat

Puttonen, Sampsa & Hasu, Mervi & Pahkin, Krista (2016) Työhyvinvointi paremmaksi. Keinoja työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Työterveyslaitos.