monialaisuus

Kilpailua vai yhteistyötä

Itä- ja Keski-Suomen aluetta leimaa huono-osaisuus, jonka aiheuttamiin haasteisiin hyvinvointialueet pyrkivät vastaamaan. Alueella on lähdetty hakemaan ratkaisuja ja tunnistettu mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin yhdistämällä voimavaroja. Tärkeä on ollut ymmärtää, ettei hyvinvointi ole pelkästään kehon hyvinvointia eikä ihmisiä aina voi auttaa vain yhden ammattilaisen voimin. 

Kilpailua vai yhteistyötä Read More »

Kohti monialaista TKKI-työtä – Mitä sosiaalityö tuo hyvinvointialueen TKKI-toimintaan?

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä säätää hyvinvointialueen tehtäväksi huolehtia niin sosiaali- kuin terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI) valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Visiona on, että sosiaalihuolto tulee vahvasti terveydenhuollon rinnalle tekemään TKKI-työtä monialaisesti ja monitieteisesti.

Kohti monialaista TKKI-työtä – Mitä sosiaalityö tuo hyvinvointialueen TKKI-toimintaan? Read More »

Suunnitelmallisella ja voimavaralähtöisellä työotteella vaikuttavampaa aikuissosiaalityötä

Keski-Suomen aikuissosiaalityön työkokouksessa kuultiin kokemuksia kehittämistyöstä, joissa asiakkaan auttaminen nähdään toteutuvan parhaimmillaan suunnitelmallisella, voimavaralähtöisellä ja verkostoituvalla työotteella.

Suunnitelmallisella ja voimavaralähtöisellä työotteella vaikuttavampaa aikuissosiaalityötä Read More »