Opettajat tutustumismatkalla lastensuojelun toimintaan

Mitä opettajien tulisi tietää lastensuojelusta? Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtinen oli mukana Turvaope-podcastissa kertomassa lastensuojelusta ja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteistyöstä.

Kolmanteen tuotantokauteen edenneessä Turvaope-podcastissa keskustellaan oppimisen, opettamisen ja turvalliseen ilmapiirin teemoista. Lastensuojelua käsittelevän jakson taustalla oli huomio, että lastensuojeluun ja sen kanssa tehtävään yhteystyöhön liittyvät seikat jäävät opettajaopinnoissa hyvin vähälle. Lapset ja heidän arkensa tulevat opettajille tutuiksi koulussa viikoittain vietetyn ajan vuoksi. Monet opettajat kohtaavat myös työssään lastensuojelun asiakkaita.

Tietoa ja työkaluja koetaan tarvittavan, minkä vuoksi podcastin vieraaksi kutsuttiin lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä, jolla on pitkä työkokemus lastensuojelusta niin kunnan sosiaalityössä, vahvasti tuetun perhehoidon sosiaalityössä kuin oppilashuollossa. ”Olen riemuissani siitä, että juurikin liikunnanopettajaopiskelija halusi kuulla lastensuojelusta ja näkee lastensuojelun liittyvään omaan, tulevaan aineopettajantyöhönsä”, iloitsee Salminen-Lahtinen. ”Lastensuojelu ei ole yksin lastensuojelun viranomaisten toimintaa, vaan se on nähtävä kaikkia lasten kanssa työskenteleviä ja kansalaisiakin koskettavana asiana”. Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä rohkaiseekin moniammatilliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Koululla on suuri merkitys esimerkiksi ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa.

Lastensuojeluun liittyy paljon mielikuvia

Keskustelussa nostettiin esille median ja elokuvien luomaa vinoutunutta kuvaa lastensuojelusta, jossa nostetaan esiin usein epäkohtia ja epäonnistumisia. Mielikuvat lastensuojelusta voivat rajoittua huostaanottoon, joka on kuitenkin vain pieni osa viranomaistyötä. Lastensuojelun perustehtäviin kuuluu paljon muutakin, kuten lasten yleisiin kasvuolosuhteisiin vaikuttaminen ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.   

Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä avasi tarkemmin lastensuojelun prosessia ilmoituksesta palvelutarpeen arviointiin ja lapsen edun mukaisiin palveluihin ohjautumiseen. Podcastin juontajia kiinnosti erityisesti lastensuojeluilmoituksen tekemiseen liittyvät käytännöt. Salminen-Lahtinen korosti, että lastensuojeluilmoitukseen liittyvä lakipykälä on yksi Suomen lainsäädännön velvoittavimmista: jos ammattilaisella herää huoli, on hänellä velvollisuus olla yhteydessä lastensuojeluun, eikä ilmoitusvastuuta voi siirtää toiselle. ”Varmuutta siitä, että jokin on pielessä, ei tarvitse olla. Huolen myötä sosiaaliviranomaisten tehtävä on selvittää tilannetta”.

Podcastissa syvennyttiin myös traumatisoituneen lapsen kokemuksiin ja hänen kohtaamiseensa. Lapsuudessa tapahtuneet kiintymyssuhteen traumat voivat vaikuttaa jopa lapsen aivojen kehittymiseen, eikä oppiminen ole mahdollista, jos lapsi ei koe olevansa turvassa. Sen vuoksi on tärkeää, että opettajat ymmärtävät, miten traumat vaikuttavat lapseen ja miten trauman kokenut lapsi tulee kohdata.

Kuuntele Turvaope-podcastin jakso Opettaja, tämä sinun pitäisi tietää lastensuojelusta Podtail-palvelusta!