Sosiaaliasiamies

For information in English, see social ombudsman.

Asiakaslain mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava henkilö. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies

 • neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
 • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut kaikkiin Keski-Suomen 23:een kuntaan, jotka ovat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski. Kunnissa on noin 275 000 asukasta. Sosiaaliasiamiehenä toimii Eija Hiekka.

Yhteystiedot

Infograafi sosiaaliasiamiehen palveluista: mihin palvelu perustuu, mitä siihen kuuluu ja ei kuulu
(klikkaa suuremmaksi)

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
puhelin 044 265 1080
puhelinaika ma – to klo 9 – 11
sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi
tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@koske.fi
TrueConnector: 860214002@trueconnector.com

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.
Käyntiosoite Jyväskylän Tourulassa: Matarankatu 4 tai tarvittaessa muu paikka sopimuskunnassa.
Postiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaaliasiamies, Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ.

Sosiaaliasiamiehen kanssa voi asioida sähköisesti laiteriippumattoman TrueConnector-videoneuvotteluyhteyden kautta. Sovi henkilökohtainen asiointiaika etukäteen. Ohje TrueConnector-yhteyden käyttöön

Tietosuojaohje

Kun haluat asioida sähköpostin välityksellä luottamuksellisissa asioissa, ota sosiaaliasiamieheen yhteyttä joko tietoturvallisella sähköpostilla osoitteessa  https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@koske.fi tai Suomi.fi:n Viestit-palvelun kautta. Etenkin päätökset tai muut viranomaisen asiakirjat tulee lähettää jommankumman palvelun kautta. Turvapostiosoitteen kautta viestiminen ei vaadi tunnistautumista. Suomi.fi-asiointi vaatii tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella: Suomi.fi-viestit. Sosiaaliasiamies löytyy Viestit-palvelusta nimellä Sosiaaliasiamies, Keski-Suomi, ei yksittäisten kuntien kautta.

Jos lähetät sähköpostia suoraan sosiaaliasiamies(a)koske.fi-osoitteeseen ilman yllä olevia tietoturvapalveluja, ota huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita myös sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai kirjeitse. Vastaus sähköpostilla, myös tietoturvallisilla tavoilla, tulevaan yhteydenottoosi voi viipyä vuosilomien tai muiden työstä poissaolojen takia.

Sosiaalihuollon asiakaslaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), valtion säädöstietopankki.

Mikä on sosiaalihuoltoa?

Muun muassa seuraavat palvelut ja tukitoimet kuuluvat sosiaalihuollon asiakaslain piiriin

 • sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • isyys- ja lapsen huolto ja tapaamisoikeusasiat
 • varhaiskasvatus, päivähoito
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • kotipalvelu, kotihoito, perhetyö
 • lastensuojelu
 • kehitysvammaisten palvelut
 • vammaispalvelut
 • liikkumista tukevat palvelut
 • päihdetyö
 • mielenterveystyö
 • vanhusten avo- ja laitoshuolto
 • asumispalvelut
 • omaishoidon tuki

Tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimen, terveydenhuollon, talous- ja velkaneuvonnan tai edunvalvonnan/holhoustoimen palvelut.

Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on

 • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot
 • oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
 • oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
 • oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
 • oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Lomakkeet ja tiedotteet