Tapahtumien materiaalit

Tältä sivulta löydät tapahtumiemme esitysmateriaaleja viimeisen kahden vuoden ajalta sekä muita materiaaleja.

Tapahtumien materiaalit 2022

Graafinen kuvio, jossa Kosken värit sininen ja oranssi.

Muut materiaalit

Kirjaamisvalmennusmateriaalia

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille pyrkii tarjoamaan tietojärjestelmätoimittajien, ICT-palvelujen tuottajien, sosiaalihuollon palvelunantajaorganisaatioiden ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tarvitsemaa tietoa Kanta-palveluista ja liittymisen edellytyksistä sisältäen sosiaalihuollon tiedonhallinnan, rakenteisen tallentamisen ja määrämuotoisten asiakirjojen ajantasaiset ohjeistukset.

SERI-toimintaohje

SARANA

Tapahtumien materiaalit 2021

 • Mikko Kaidesoja: LifeCare Sosiaalihuolto Esittely ja kehitysnäkymät (YouTube-tallenne)
 • Sanna Hämäläinen & Kaisa Hujanen: Kokemuksia uuden sosiaalihuollon tietojärjestelmän käyttöönotosta​ – valmistautumista Kanta II-vaiheeseen​ (pdf) (YouTube-tallenne)
 • Jaana Nissilä: Mitä muutoksia uusi asiakastietolaki tuo sosiaalihuoltoon, diat (pdf)
 • Padletin vastaukset (pdf)
 • Sivi Talvensola: Tervetuloa foorumiin! diat (pdf)
 • Heli Syrjäntikka: Ideoita monialaisen kirjaamisen kehittämiseen Satakunnasta, diat (pdf)
 • Hanna Helaste: Katsaus Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun, diat (pdf)
 • Reetta Salmi: LUMO-hanke ja Sytykettä yhteistyöhön -valmennukset, diat (pdf)
 • Katja Salminen-Lahtinen: Erityissosiaalityöntekijöiden konsultointimalli hyvinvointialueella koulun sosiaalityössä? diat (pdf)
 • Johanna Liukkonen, Hanna Mäkiaho ja Ulla Lahti: Tilannekatsaus kuraattoripalvelujen kehittämisestä Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmässä Keski-Suomessa, diat (pdf)
 • Pirjo Kauhanen: Oppivelvollisuuden laajeneminen, diat (pdf)
 • Johanna Liukkonen, Hanna Mäkiaho, Ulla Lahti & Piritta Huttunen: Asterin sosiaalihuollon ajankohtaiset kuulumiset, diat (pdf)
 • Marianne Kuorelahti: Avain-tietosisällöt aikuissosiaalityön kehittämistyössä, diat (pdf)
 • Sosiaalihuollon Kanta-tilanne Keski-Suomessa – miten edetty tammikuusta? diat (pdf)
 • Suvi Tikander & Sivi Talvensola: Katsaus Keski-Suomen kirjaamisosaamisen vahvistamisen valmisteluun ja Kansa-koulu III:een, diat (pdf)
 • Jari Porrasmaa: Varautuminen lainsäädännön voimaantuloon ja tähän liittyvät hankkeet, diat (pdf)
 • Jari Porrasmaa: Sosiaalihuollon kansallinen tiedonhallinta ja yhtymäkohdat kuntien / hyvinvointialueen tekemiseen? diat (pdf)
 • Johanna Liukkonen: Aster – asiakas- ja potilastietojärjestelmä, tilannekatsaus, diat (pdf)
 • Suvi Tikander: Keski-Suomen tiedonhallinnan ajankohtaiskatsaus, diat (pdf)
 • Ohjelma (pdf)
 • Katri Ylönen & Mia Kautiainen: Sosiaalihuollon tiedonhallinnasta, ihannekuva (pdf)
 • Aster-tilannekatsaus, diat (pdf)
 • Sivi Talvensola: Kohti yhtenäistä asiakastiedon kirjaamista, diat (pdf)
 • Hanna Mäkiaho & Sivi Talvensola: Katsaus Keski Suomen tilanteeseen Kanta-valmistelun ja asiakasasiakirjalain muutosten osalta – kyselyn koonti, diat (pdf)