Kuulumisia vuosikokouksesta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys järjesti vuosikokouksen 20. maaliskuuta. Menneen ja tulevan vuoden toiminnan tarkastelun lisäksi vuosikokous vahvisti muutokset hallituksemme kokoonpanossa sekä suunnitelman liikkeenluovutuksesta hyvinvointialueelle.

Monipuolista toimintaa sosiaalialan osaamisen vahvistamiseksi

Johtajamme Sointu Möller esitteli vuosikokoukselle osaamiskeskuksen monipuolista toimintaa edelliseltä vuodelta. Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan ja sosiaalihuoltoon ylipäätänsä vaikuttivat suuresti toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet, ja viime vuoden toimintaamme määritti uusien roolien etsiminen uudessa toimintaympäristössä. Yhteistyö Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa alkoi vahvasti esimerkiksi kutsulla TKKI-neuvottelukunnan pysyväksi asiantuntijajäseneksi.

Vastasimme ketterästi esiin nouseviin tietotar­peisiin erilaisilla selvityksillä ja tuotimme ajan­tasaista tietoa sosiaalialaa koskevista aiheista. Tässä myös opiskelijoilla oli suuri rooli osana työyhteisöämme. Lisäksi järjestimme lukuisia tilaisuuksia ja koulutuksia ajankohtaisista aiheista, ja ne tavoittivat satoja ammattilaisia.

Hankkeet olivat näkyvä osa toimintaamme: hallinnoimme tai olimme mukana yhteensä 12 kehittämishankkeessa, joista kolme oli vuoden 2023 puolella käynnistyneitä sosiaalityön yliopistotasoisia tutkimushankkeita. Monilla hankkeillamme oli menossa viimeinen toimintavuosi, minkä vuoksi panostimme niiden tulosten esiin nostamiseksi.

Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaali- ja terveysministeriöltä saama perusrahoitus oli pienenemässä huomattavasti vuonna 2024. Kokoonnuimme syksyllä hallituksen ja henkilöstön kesken yhteiseen strategiapäivään, jossa työstimme erilaisia tulevaisuusskenaarioita osaamiskeskuksen toiminnalle.

Tutustu viime vuoden vuosikertomukseemme (pdf), liitteet (pdf), tiivistykseen vuosikertomuksesta (pdf) ja Koskegraafiin vuodelta 2023 (pdf)

Muutoksia hallituksen kuluvalle kaksivuotiskaudelle

Hallituksemme kuluvan kaksivuotiskauden kokoonpanoon tehtiin muutoksia muuttuneiden työtilanteiden vuoksi hallituksen jäsenyydestä irtisanoutuneiden henkilöiden kohdalla. Yhdistyksemme säännöissä todetaan, että jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Vuosikokoukselle esiteltiin hallituksen valmistelema ehdotus, jossa hallituksen kokoa tiivistetään ja varajäsenet siirtyvät toisten varsinaisten jäsenten varahenkilöiksi. Esitys hyväksyttiin ja uusi kokoonpano on näkyvillä kotisivuillamme.

Kohti muutosten vuotta                                                              

Teimme katsauksen myös kuluvan vuoden suunnitelmiin. Painopisteitämme vuonna 2024 ovat edelleen sosiaalihuollon asiantuntijuuden vahvistaminen eri työryhmissä ja foorumeilla, sosiaalihuollon tietopohjan vahvistaminen sekä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun edistäminen. Lisäksi rakenteellinen sosiaalityö on keskeinen osa toimintaamme ja on näkynyt vahvasti kevään tapahtumissamme.

Hyvinvointialueuudistuksella, sen vaikutuksilla osaamiskeskuslainsäädäntöön ja pienentyneellä perusrahoituksellamme on kuitenkin suuri vaikutus toimintaamme. Möller esitteli hallituksemme laatiman suunnitelman Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutuksesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Hallituksemme oli tehnyt päätöksen liikkeenluovutusneuvotteluiden aloittamisesta marraskuussa 2023 ja neuvotteluja on käyty hyvinvointialueen kanssa hyvässä hengessä. Vuosikokous vahvisti suunnitelman ja valtuutti johtajamme sekä hallituksemme viemään liikkeenluovutusprosessia eteenpäin suunnitelman mukaisesti.

Tutustu toimintasuunnitelmaamme (pdf), liitteet (pdf) sekä Koskegraafiin vuodelta 2024 (pdf).