hyvinvointialue

Koske mukana rakentamassa tutkimusperustaisen kehittämisen kivijalkaa hyvinvointialueella 

Keski-Suomen hyvinvointialue pyysi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta nimeämään edustajansa tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijajäseneksi. Edustajanamme neuvottelukunnassa toimii johtajamme Sointu Möller. Tutustu TKKI-neuvottelukuntaan hyvinvointialueen sivuilla

Tavoitteena sosiaalihuollon palvelujen tasavertainen saatavuus hyvinvointialueella – kommenttimme Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperusteisiin

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on kommentoinut Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperusteita OtaKantaa.fi-sivustolla.