Vuodenvaihde tuo muutoksia Kosken palvelutoimintaan

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa tammikuun alussa ja uusi toimintaympäristö vaikuttaa myös Kosken toimintaan.

Keski-Suomen alueella toimi aiemmin 17 eri sosiaalihuollon järjestäjää, ja tiettyjen alueellisten palvelujen tuottaminen sekä koordinointi sijoittui kahden vuosikymmenen ajan luontevasti Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskelle maakunnallisena toimijana. Uudessa toimintaympäristössä osa näistä palveluista siirtyy hyvinvointialueen vastuulle, mutta Koske tarjoaa edelleen sosiaaliasiamiehen palvelut koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuonna 2023. Lisää tietoa sosiaaliasiamiehen palvelusta ja yhteystiedot löydät tästä linkistä.

Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelutoiminta nykyisessä muodossaan päättyy

Hyvinvointialueen käynnistyminen tarkoittaa muutoksia myös Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työnkuvaan. Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää jatkossa itse lastensuojelun työntekijöiden työn tuen, joten Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän nykyisen kaltaisen palvelutoiminnan 18-vuotinen taival tuli päätökseensä vuodenvaihteessa.

Palvelun taustalla oli osana Verkostoituvat erityispalvelut -hanketta vuonna 2001 aloitettu kiertävän erityissosiaalityöntekijän kokeiluhanke. Sen tarkoituksena oli tukea etenkin pienten kuntien lastensuojelun työntekijöiden osaamista ja jaksamista sekä työn suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Palvelulla haluttiin luoda työntekijöille tunne, etteivät he ole yksin työn arjessa. Työ jatkui hankkeiden turvin vuoden 2004 loppuun saakka, minkä jälkeen siitä tuli osa Kosken palvelutoimintaa. Viimeiset kaksi vuotta palvelu on ollut osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja siten kunnille maksuton.

”Haikein mielin, mutta ylpeänä siitä, että olen saanut olla osa tätä kuntien lastensuojelun työntekijöiden merkittävää tukea, kiitän vielä kerran teitä kaikkia luottamuksestanne ja palautteestanne näiden vuosien aikana”, kiittää lastensuojelun erityissosiaalityöntekijänä toiminut Katja Salminen-Lahtinen, jonka tehtävänkuvaksi muuttui kuluvan vuoden ajaksi Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hankkeen Keski-Suomen OT-koordinaattorin tehtävät.

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän koordinointi siirtyy hyvinvointialueelle

Keski-Suomen lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Master kokoontui vuoden 2022 aikana kuusi kertaa viiden eri kunnan asioissa. Eniten tarvetta oli juridiikan, lastensuojelun sijaishuollon, lastenpsykiatrian ja Vaatu-toimijoiden asiantuntemukselle. Käsiteltävät asiat liittyivät eniten 4–11-vuotiaiden lasten vanhemmuuden riittävyyden ja huostaanoton kriteerien täyttymisen kysymyksiin.

Kuten lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän tehtävässä, myös Masterin suhteen yksi aikakausi tulee päätökseensä: Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää jatkossa itse lakisääteisen lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminnan omien työntekijöidensä voimin, joten Kosken koordinoiman Masterin 15-vuotinen taival päättyy tämän vuoden loppuun. Lue Master-ryhmän toiminnasta lisää tästä artikkelista.

Suuri kiitos laadukkaasta toiminnasta kuuluu kaikille asiantuntijoille, jotka ovat antaneet panoksensa Master-toimintaan. Laaja asiantuntijapankkimme on tehnyt meidän Masteristamme ainutlaatuisen. Lisäksi ilman aktiivisia työntekijöitä, jotka ovat tuoneet casensa asiantuntijaryhmän käsittelyyn, ei toiminta olisi päässyt rakentumaan sellaiseksi, miksi se on vuosien varrella kehittynyt. ”Kiitos jokaiselle työntekijälle, joka on käyttänyt aikaansa ja tuonut asiansa ryhmän käsittelyyn!” kiittää Master-ryhmää koordinoinut Salminen-Lahtinen.

Työntekijöiden palaute ryhmään osallistumisesta ja saadusta lausunnosta on ollut poikkeuksetta erittäin kiittävää. Masterin työ on koettu hyvin laadukkaaksi ja siitä on ollut heille suuri tuki. Asiantuntijaryhmän toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja se onkin Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hankkeen selvityksessä todettu OT-tasoiseksi toiminnaksi.

Yhdessä eteenpäin – yhteistyö hyvinvointialueen kanssa syvenee

Keskusteluja sosiaalialan osaamiskeskuksen roolista Keski-Suomen hyvinvointialueella ja yhteistyörakenteista on käyty pitkin viime vuotta ja etenkin syksyllä sosiaalihuollon avainhenkilöiden aloitettua uusissa tehtävissään. Keskustelut samoin kuin yhteistyö jatkuvat hyvinvointialueen käynnistyttyä.

“On ollut mielenkiintoista seurata hyvinvointialueen rakentumista Keski-Suomessa ja osittain meillä on ollut siihen mahdollisuus toki myös osallistua. Koskessa on halu tehdä tiivistä yhteistyötä jatkossakin ja olla tuottamassa lisäarvoa erityisesti hyvinvointialueen ja koko itäisen yhteistyöalueen tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaan”, kertoo Kosken johtaja Sointu Möller. ”Uusi vuosi alkaa mm. osatoteuttajayhteistyöllä rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä.”

Aluehallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että Keski-Suomen hyvinvointialue hakee Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen jäseneksi (linkki kokouksen pöytäkirjaan). Jäsenyyshakemus käsitellään yhdistyksen hallituksen seuraavassa kokouksessa. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten muodostama vuosikokous, joka valitsee yhdistykselle myös hallituksen. Siten Keski-Suomen hyvinvointialueella on jatkossa Kosken jäsenenä mahdollisuus olla päättämässä mm. Kosken toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä mahdollisessa hallitustyöskentelyssä olla linjaamassa tarkemmin Kosken toimintaa. Tutustu tästä linkistä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistykseen.

Uudessa toimintaympäristössä kunnat ovat edelleen merkittäviä kumppaneita ennaltaehkäisevässä työssä ja yhdyspintatyössä. ”Alkuvuodesta käynnistämme keskusteluja myös alueemme kuntien kanssa niiden tarpeista ja toiveista yhteistyön ja Kosken jäsenyyden suhteen”, kertoo Möller.