Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen Kaste-rahaa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 975 000 euron Kaste-rahoituksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 300 000 euroa. Kaste-osuuden lisäksi Jyväskylän kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet hankkeeseen 162 500 euron omavastuuosuuksilla.  Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 jäsenkuntaa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen muodostuvalle mahdolliselle uudelle sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. …

Sosiaalialan osaamiskeskusten sosiaaliasiamiehet: Asiakkaan asemassa kuntakohtaisia eroja

Neljän sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiesten vuonna 2013 toteuttama kysely kattoi 62 Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan kuntaa, yli miljoonan asukkaan alueen. Aiheina olivat toimeentulotuki, lastensuojelu, vammaispalvelun henkilökohtainen apu sekä omaishoidontuki. …

Lausunto Toimiva lastensuojelu -työryhmän loppuraportista sekä luonnoksesta lastensuojelun laatusuosituksiksi Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle                 STM071:00/2012

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus esittää lausuntonaan seuraavaa:

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kutsui koolle Keski-Suomen kuntien edustajia ja muita lastensuojelutoimijoita 16.9.2013 lausunnon laatimiseksi Sosiaali- ja terveysministeriölle.