Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle

Hallituspuolueet ovat 23.3.2014 yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopineet, että Suomessa toteutetaan perusteellinen sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi.

Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin.Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat sote-palveluihin yksiportaisen ja selkeän hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.