Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

Työntekijöiden tueksi

OT-hankkeen logokuvio.

Ajankohtaista hankkeessa

Tilaisuudet

Tule kuulolle tutustumaan OT-TUKIpilottiin!

Kenelle?
Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Missä tilanteissa?
Erityisen vaativissa, monimutkaisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa, kun ei tiedetä kuinka tulee toimia, minne voi ottaa yhteyttä tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea nykyisten perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Asiakastilannetta on ennen yhteydenottoa käsitelty oman tiimin kanssa omissa palveluissa.

Lisätietoja OT-TUKIpilotista tästä linkistä.

Järjestämme kuusi samansisältöistä tilaisuutta, joista voit valita itsellesi sopivimman ajankohdan:

25.4. klo 15.00–15.30 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

27.4. klo 8.30–9.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

27.4. klo 9.15–9.45 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

10.5. klo 8.30–9.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

23.5. klo 8.30–9.00 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

23.5. klo 15.00–15.30 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke järjestää yhteistyössä Tukikeskus Varjon kanssa kaksiosaisen koulutusfoorumin julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisille, jotka työskentelevät eroperheiden kanssa haastavissa erotilanteissa. Toinen koulutuspäivä järjestetään syksyllä. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä ma 22.5. klo 12 mennessä.

Ohjelma:

12:00 Tervetuloa! Päivän avaus
12:10 Mikä on korkean riskin erotilanne?
Emmi Heikkinen, vaativan erotyön asiantuntija, Tukikeskus Varjo, Viola Väkivallasta vapaaksi ry
12:30 Konfliktoituneen erotilanteen vaikutukset lapsen kehitykseen
Ilona Luoma, lastenpsykiatrian professori, OT-hanke
(Tauko 15 min)
13:45 Kansallisen lapsistrategian toimeenpano korkean riskin erotilanteiden näkökulmasta.
Johanna Laisaari, lapsioikeusjuristi, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, valtioneuvoston kanslia
14:30 Kuinka lapsen etu ja oikeudet voidaan korkean riskin erotilanteissa juridisesta näkökulmasta turvata?
Kati Saastamoinen, OTK, Lakimiespalvelut Aavalex Oy
15:30 Päätössanat
15:45 Tilaisuus päättyy

Koulutusfoorumisarjan tarkoitus

 • lisätä sivistystoimen, sosiaali- ja terveysalan (SI-SO-TE)-ammattilaisten osaamista vaativahoitoisissa ja kompleksisissanepsy-asiakastilanteissa
 • kehittää nepsy-asiakkaiden saamaa sisote-palvelua verkostoitua
 • edistää SI-SO-TE-ammattilaisten välistä yhteistyötä
 • vahvistaa yhteistä ymmärrystä näistä ilmiöistä

Kohderyhmä: SI-SO-TE-ammattilaiset ja -esihenkilöt Itä-Suomessa,järjestötoimijat, luottamushenkilöt ja kokemusasiantuntijat
Aika ja paikka: 27.9.2023 klo 12-16, Teams-etäyhteydellä

Ohjelma
12.00-12.10 Avaussanat Anita Puustjärvi, oyl, linjajohtaja/vastaava lääkäri
12.10-13.00 Mitä on koulunkäyntikyky neurokehityksellisten häiriöidennäkökulmasta? Koulunkäyntikyvystä ja sen arvioimisesta, Anita Puustjärvi
13.00-13.30 Neuropsykiatristen oireiden vaikutus oppimiseen, Mia Dufva Helenius, PsT, Neuropsykologian erikoispsykologi
13.30-13.45 Keskustelu ja kommentit
13.45-14.00 Tauko
14.00-14.30 Nuoren puheenvuoro koulun tuesta/koulupolusta, Iitu jaMarika Mäkinen
14.30-14.35 Keskustelu ja kommentit
14.35-15.20 Uudistuvan vammaislainsäädännön merkitysneuropsykiatrisesti oireileville asiakkaille ja heidän perheilleen, Niina Gråsten, vammaisoikeuden väitöskirjatutkija (UEF)
15.20-15.35 Kommenttipuheenvuoro, Mirva Poikola, erityispedagiikan väitöskirjatutkija (UEF)
15.35-15.45 Kokemuspuheenvuoro, Tiina Jaakola NäeNepsy
15.45-16.00 Keskustelua

Ilmoittaudu 22.9.2023 mennessä: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-OT-nepsy-koulutusfoorumiin-27092023/

Lataa ohjelma tästä linkistä (pdf).

Lisätiedot

Tarja Saharinen
tarja.saharinen[at]pshyvinvointialue.fi
Marjut Heiskanen
marjut.heiskanen[at]pshyvinvointialue.fi

OT-keskuksen kehittämistyö Keski-Suomessa 2022–2023

 • Haastaviin eroihin ja vaativaan eroauttamiseen keskittyvän TURVASSA-hankkeen pilotointiin osallistumisen myötä syksyllä 2022 käynnistyi Haastavat erot -konsultaatioryhmä, jolta ammattilaiset voivat pyytää konsultaatiota haastaviin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin. 
 • Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa tehostavassa Barnahus-hankkeessa (linkki THL:n sivuille) on oma työntekijä perheneuvolassa (2022–2023). Lisäksi lapsiperhetoimijoita koulutetaan.
 • Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän kehittämistyön jatkaminen siten, että ryhmällä on käytettävissään tarvittaessa OT-tasoisesti osaamista. 
 • Kehittämistyö lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuksien tiimoilta, esim. OT-seula-työpajoissa.
 • Vuonna 2023 toteutuu foorumisarja kompleksisiin neuropsykiatrisiin tilanteisiin si-so-te-toimijoille. 
 • Uusia OT-konsultaatiomahdollisuuksia (esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria) kartoitetaan ja konsultaatiomalleja rakennetaan.
 • OT-tuki pilotti aloittaa toimintansa 20.3.2023. Se on suunnattu kaikille julkisen sektorin so-te-si ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten perheiden parissa erityisen vaativissa, monimutkaisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa, joihin tarvitaan lisätukea nykyisten perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Lue lisää OT-TUKIpilotista tästä linkistä.
 • Asiakasosallisuuden vahvistaminen (esim. palaute lapsilta ja nuorilta MASTER-työryhmästä tai psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta, palaute asiakkailta konsultaatio- ja yhteistoimintamalleista).
 • Yhteiskehittäminen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opetusklinikoiden ja tutkimusprojektien kanssa.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Suomen ja YTA-alueen toimijoiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisuus konsultoida moniammatillista Haastavat erot-konsultaatiotyöryhmää. Voit pyytää ryhmältä konsultaatiota haasteellisiin/ konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa. Voit myös pohtia mahdollista konsultaatioryhmän tarvetta yhdessä ryhmän sihteerin kanssa. Konsultoiva työntekijä osallistuu konsultaatioon myös itse ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

Konsultaatiota varten täytetään esitietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan täytetään yhdessä huoltajan kanssa ja lähetetään salatulla sähköpostilla ryhmän sihteerille. Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, ja esitietolomake täytetään myös silloin. Konsultaatiopyyntö tulee tehdä viikkoa ennen ryhmän kokoontumista.

Lataa esitietolomake konsultaatioryhmää varten tästä linkistä (word-tiedosto). Lomake lähetetään täytettynä tietoturvalliseen sähköpostiin: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi

Konsultaatioryhmä ja esitietolomake on kehitetty Turvassa-hankkeessa.

Konsultaatioryhmän kokousajat

Konsultaatioryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen torstai (asia tiedoksi sihteerille viikkoa aiemmin):

 • 10.11.2022 (asia tiedoksi sihteerille 3.11.2022)
 • 8.12.2022 (TO 1.12.2022)
 • 12.1.2023 (TO 5.1.2023)
 • 9.2.2023 (TO 2.2.2023)
 • 9.3.2023 (TO 2.3.2023)
 • 13.4.2023 (KE 5.4.2023 HUOM POIKKEUKSELLINEN AIKA PÄÄSIÄISEN VUOKSI!)
 • 11.5.2023 (4.5.2023)
 • 8.6.2023 (1.6.2023)

OT-TUKIpilotti

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT) toteuttaa pilotin ammattilaisten tueksi 20.3.–3.11.2023. Lataa esite tästä linkistä.

Kenelle tarkoitettu?

Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Millaista tukea?

 • neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista
 • tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä
 • monialaista työnohjauksellista asiantuntijatukea OT-tiimiltä

Millaista tukea?

OT-TUKIpilotti on tarkoitettu erityisen vaativiin, monimutkaisiin tai harvinaisiin asiakastilanteisiin, kun ei tiedetä miten toimia tai keneen ottaa yhteyttä, tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Asiakastilannetta on ennen yhteydenottoa käsitelty oman tiimin kanssa omissa palveluissa.

OT-tiimin yhteystiedot

Ota yhteyttä haluamaasi OT-tiimin jäseneen puhelimitse tai laita sähköpostitse yhteydenottopyyntö.

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 8571
tarja.saharinen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 6619
jaana.heikkinen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 6210
marjut.heiskanen@pshyvinvointialue.fi

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
p. 044 493 8943
timo.hankosalo@isonet.fi
Huom! Turvapostiosoite:
https://www.turvaposti.fi/viesti/timo.hankosalo@koske.fi

Lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä ota yhteyttä Katjaan tai Timoon.

Yhteystiedot

Katja Salminen-Lahtinen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
(lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen[at]koske.fi
Tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi