Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

Työntekijöiden tueksi

OT-hankkeen logokuvio.

Ajankohtaista hankkeessa

Tilaisuudet

Koulutusfoorumisarjan tarkoitus

 • lisätä sivistystoimen, sosiaali- ja terveysalan (SI-SO-TE)-ammattilaisten osaamista vaativahoitoisissa ja kompleksisissanepsy-asiakastilanteissa
 • kehittää nepsy-asiakkaiden saamaa sisote-palvelua verkostoitua
 • edistää SI-SO-TE-ammattilaisten välistä yhteistyötä
 • vahvistaa yhteistä ymmärrystä näistä ilmiöistä

Kohderyhmä: SI-SO-TE-ammattilaiset ja -esihenkilöt Itä-Suomessa,järjestötoimijat, luottamushenkilöt ja kokemusasiantuntijat
Aika ja paikka: 27.9.2023 klo 12-16, Teams-etäyhteydellä

Ohjelma
12.00-12.10 Avaussanat Anita Puustjärvi, oyl, linjajohtaja/vastaava lääkäri
12.10-13.00 Mitä on koulunkäyntikyky neurokehityksellisten häiriöidennäkökulmasta? Koulunkäyntikyvystä ja sen arvioimisesta, Anita Puustjärvi
13.00-13.30 Neuropsykiatristen oireiden vaikutus oppimiseen, Mia Dufva Helenius, PsT, Neuropsykologian erikoispsykologi
13.30-13.45 Keskustelu ja kommentit
13.45-14.00 Tauko
14.00-14.30 Nuoren puheenvuoro koulun tuesta/koulupolusta, Iitu jaMarika Mäkinen
14.30-14.35 Keskustelu ja kommentit
14.35-15.20 Uudistuvan vammaislainsäädännön merkitysneuropsykiatrisesti oireileville asiakkaille ja heidän perheilleen, Niina Gråsten, vammaisoikeuden väitöskirjatutkija (UEF)
15.20-15.35 Kommenttipuheenvuoro, Mirva Poikola, erityispedagiikan väitöskirjatutkija (UEF)
15.35-15.45 Kokemuspuheenvuoro, Tiina Jaakola NäeNepsy
15.45-16.00 Keskustelua

Ilmoittaudu 22.9.2023 mennessä: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-OT-nepsy-koulutusfoorumiin-27092023/

Lataa ohjelma tästä linkistä (pdf).

Lisätiedot

Tarja Saharinen
tarja.saharinen[at]pshyvinvointialue.fi
Marjut Heiskanen
marjut.heiskanen[at]pshyvinvointialue.fi

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta OT-kehittämisestä. Aiheina mm.  Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) tarjoama tuki so-te-si -ammattilaisille, esimerkiksi Haastavat erot-konsultaatioryhmät, OT-TUKIpilotti, Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen sekä suunnitelma OT-rakenteesta.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä.

osallistumislinkki 28.9 OT-infoon

osallistumislinkki 3.10 OT-infoon

20.11. 2023 klo 14-15:30 Teams. Lisää tietoa myöhemmin.

30.11. klo 9:30-12 Teams. Lisää tietoa myöhemmin.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke järjestää yhteistyössä Tukikeskus Varjon kanssa maksuttoman kaksiosaisen koulutusfoorumin julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisille, jotka työskentelevät eroperheiden kanssa haastavissa erotilanteissa.

Tilaisuuden ohjelma (lataa pdf)

12:00–12:10 Tervetuloa
12:10–12:40 Haastavat erot -konsultaatioryhmät ammattilaisen työn tukena, Katja Salminen-Lahtinen, lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä/OT-koordinaattori, Keski-Suomen sosiaalialan osaamis-keskus
12:40–13:30 Eron jälkeinen vaino lapsen näkökulmasta, Emmi Heikkinen, vaativan erotyön asiantuntija, Tukikeskus Varjo/ Viola väkivallasta vapaaksi ry
13:30–13:45 Tauko
13:45–15:45 Korkean riskin erotilanteet ja perhesurmariskin arviointi, Ulla Mikkola, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
15:45–16:00 Päivän päätös

Ilmoittaudu koulutusfoorumiin pe 10.11. klo 12 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/E86B366D3024814A

Lisätietoja:
Katja Salminen-Lahtinen
katja.salminen-lahtinen@koske.fi

 

OT-keskuksen kehittämistyö Keski-Suomessa 2022–2023

 • Haastaviin eroihin ja vaativaan eroauttamiseen keskittyvän TURVASSA-hankkeen pilotointiin osallistumisen myötä syksyllä 2022 käynnistyi Haastavat erot -konsultaatioryhmä, jolta ammattilaiset voivat pyytää konsultaatiota haastaviin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin. 
 • Koulutusten järjestäminen osaamisen lisäämiseksi korkean riskin erotilanteissa. 
 • Yhteistyö Barnahus- hankkeen kanssa. Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa tehostavassa Barnahus-hankkeessa (linkki THL:n sivuille) on oma työntekijä perheneuvolassa (2022–2023). 
 • Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän kehittämistyön jatkaminen siten, että ryhmällä on käytettävissään tarvittaessa OT-verkoston osaamista. 
 • Lastensuojelun ja lasten/nuortenpsykiatrian yhteisasiakkuuksiin liittyvä kehittämistyö erityisesti  lastenpsykiatrian intensiivisen hoidon perheyksikön (LIPSY) kanssa
 • Vuonna 2023 toteutuu foorumisarja kompleksisiin neuropsykiatrisiin tilanteisiin si-so-te-toimijoille. 
 • Uusia OT-konsultaatiomahdollisuuksia (esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria) kartoitetaan ja konsultaatiomalleja rakennetaan.
 • OT-osaamisen tuki ammattilaisille pilotti  20.3.2023-3.11.2023. Se on suunnattu kaikille julkisen sektorin so-te-si ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten perheiden parissa erityisen vaativissa, monimutkaisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa, joihin tarvitaan lisätukea nykyisten perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Lue lisää OT-TUKIpilotista tästä linkistä.
 • Yhteistyö ja yhteiskehittäminen sivistystoimen VAATU-toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyö ja yhteiskehittäminen VAURAS-hankkeen kanssa, jossa kehitetään palveluketjuja raskaana oleville päihteitä käyttäville äideille ja vauvaperheille.
 • PACE-asenteen kouluttaminen lastensuojelulaitoksiin.
 • Yhteiskehittäminen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opetusklinikoiden ja tutkimusprojektien kanssa.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Suomen ja YTA-alueen toimijoiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

OT- OSAAMISEN TUKI AMMATTILAISILLE

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT) toteuttaa pilotin ammattilaisten tueksi 20.3.–3.11.2023. Lataa esite tästä linkistä.

Kenelle tarkoitettu?

Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Millaista tukea?

 • neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista
 • tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä
 • monialaista työnohjauksellista asiantuntijatukea OT-tiimiltä

Millaista tukea?

OT-TUKIpilotti on tarkoitettu erityisen vaativiin, monimutkaisiin tai harvinaisiin asiakastilanteisiin, kun ei tiedetä miten toimia tai keneen ottaa yhteyttä, tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Asiakastilannetta on ennen yhteydenottoa käsitelty oman tiimin kanssa omissa palveluissa.

OT-tiimin yhteystiedot

Ota yhteyttä haluamaasi OT-tiimin jäseneen puhelimitse tai laita sähköpostitse yhteydenottopyyntö.

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 8571
tarja.saharinen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 6619
jaana.heikkinen@pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialue
p. 044 717 6210
marjut.heiskanen@pshyvinvointialue.fi

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
044 493 8943
tiina.kettunen@isonet.fi

Lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä ota yhteyttä Katjaan tai Tiinaan.

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisuus konsultoida moniammatillista Haastavat erot-konsultaatiotyöryhmää. Voit pyytää ryhmältä konsultaatiota haasteellisiin/ konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa. Voit myös pohtia mahdollista konsultaatioryhmän tarvetta yhdessä ryhmän sihteerin kanssa. Konsultoiva työntekijä osallistuu konsultaatioon myös itse ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

Konsultaatiota varten täytetään taustatietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan täytetään yhdessä huoltajan kanssa ja lähetetään salatulla sähköpostilla ryhmän sihteerille. Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, ja esitietolomake täytetään myös silloin. Konsultaatiovaraus ja etukäteismateriaalin toimitus tulee tehdä  viimeistään viikkoa ennen ryhmän kokoontumista.

Lataa esitietolomake konsultaatioryhmää varten tästä linkistä (word-tiedosto). Lomake lähetetään täytettynä tietoturvalliseen sähköpostiin: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi

Konsultaatioryhmä ja taustatietolomake on kehitetty Turvassa-hankkeessa. Niin ryhmän toimintaa kuin lomakettakin on muokattu OT-hankkeessa.

Konsultaatioryhmän kokousajat

Konsultaatioryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen torstai. 

To 10.8.2023 
To 14.9.2023 
To 12.10.2023 
To 9.11.2023 
To 14.12.2023 *

VARAUS viimeistään edellisen viikon torstaina ryhmän sihteeriltä:                    Katja Salminen-Lahtinen, p. 044-2651064, katja.salminen-lahtinen@koske.fi .

* HUOM! Joulukuussa poikkeuksellisesti varaus VIIMEISTÄÄN 5.12.2022

Yhteystiedot

Katja Salminen-Lahtinen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
(lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen[at]koske.fi
Tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi

OT-hankkeen logokuvio.