Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

Ajankohtaista hankkeessa

Tilaisuudet

VIOLA ry:n, TURVASSA-hankkeen ja tekijätyön Itä- ja Keski-Suomen OT-webinaari 14.12.2022 klo 8.15–10.30.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuudet – Nuorten käytöshäiriöt ja traumatietoinen työote lastensuojelun sijaishuollossa -webinaari 15.2. klo 12–16.
Ilmoittautuminen: https://q.surveypal.com/Kaytoshairiot_traumatietoinentyoote15.2.23

Viimeaikaiset kirjoitukset

Eron jälkeinen vaino on kriminalisoitu, mutta sitä voidaan helposti vähätellä tai tulkita väärin. Tukikeskus Varjon psykoterapeutti ja tiimivastaava Tiina Arpiainen kirjoittaa, miten

Mitä on taloudellinen väkivalta? Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeen hankesuunnittelija Hanna Nylén kertoo ilmiöstä ja väkivallan kokijan tarvitsemasta moniammatillisesta tuesta.

Lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi tarvitaan niin korjaavia kuin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa koko perhettä.

OT-keskuksen kehittämistyö Keski-Suomessa 2022–2023

 • Haastaviin eroihin ja vaativaan eroauttamiseen keskittyvän TURVASSA-hankkeen pilotointiin osallistuminen. Syksyllä 2022 käynnistyy Haastavat erot -konsultaatioryhmä, jolta voi pyytää konsultaatiota haastaviin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin.
 • Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa tehostavassa Barnahus-hankkeessa (linkki THL:n sivuille) on oma työntekijä perheneuvolassa (2022–2023). Lisäksi lapsiperhetoimijoita koulutetaan.
 • Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (MASTER) kehittämistyön jatkaminen. Lakisääteistä asiantuntijaryhmää Keski-Suomessa on koordinoinut vuosien ajan Koske (linkki asiantuntijaryhmän sivulle). Viime aikoina erityisasiantuntijaosaamista ryhmään on saatu KYSin harvinaisten sairauksien ja toiminnallisten häiriöiden työryhmistä.
 • Kehittämistyö lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuksien tiimoilta, esim. OT-seula-työpajoissa.
 • Vuodelle 2023 on suunnitteilla foorumisarja kompleksisiin neuropsykiatrisiin tilanteisiin si-so-te-toimijoille. 
 • Uusia OT-konsultaatiomahdollisuuksia (esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria) kartoitetaan ja konsultaatiomalleja rakennetaan.
 • Asiakasosallisuuden vahvistamainen (esim. palaute lapsilta ja nuorilta MASTER-työryhmästä tai psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta, palaute asiakkailta konsultaatio- ja yhteistoimintamalleista).
 • Yhteiskehittäminen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opetusklinikoiden ja tutkimusprojektien kanssa.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Suomen ja YTA-alueen toimijoiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on mahdollisuus konsultoida moniammatillista Haastavat erot-konsultaatiotyöryhmää. Voit pyytää ryhmältä konsultaatiota haasteellisiin/ konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa. Voit myös pohtia mahdollista konsultaatioryhmän tarvetta yhdessä ryhmän sihteerin kanssa. Konsultoiva työntekijä osallistuu konsultaatioon myös itse ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

Konsultaatiota varten täytetään esitietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan täytetään yhdessä huoltajan kanssa ja lähetetään salatulla sähköpostilla ryhmän sihteerille. Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, ja esitietolomake täytetään myös silloin. Konsultaatiopyyntö tulee tehdä viikkoa ennen ryhmän kokoontumista.

Lataa esitietolomake konsultaatioryhmää varten tästä linkistä (word-tiedosto). Lomake lähetetään täytettynä tietoturvalliseen sähköpostiin: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi

Konsultaatioryhmä ja esitietolomake on kehitetty Turvassa-hankkeessa.

Konsultaatioryhmän kokousajat

Konsultaatioryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen torstai (asia tiedoksi sihteerille viikkoa aiemmin):

 • 10.11.2022 (asia tiedoksi sihteerille 3.11.2022)
 • 8.12.2022 (TO 1.12.2022)
 • 12.1.2023 (TO 5.1.2023)
 • 9.2.2023 (TO 2.2.2023)
 • 9.3.2023 (TO 2.3.2023)
 • 13.4.2023 (KE 5.4.2023 HUOM POIKKEUKSELLINEN AIKA PÄÄSIÄISEN VUOKSI!)
 • 11.5.2023 (4.5.2023)
 • 8.6.2023 (1.6.2023)

Yhteystiedot

Katja Salminen-Lahtinen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
(lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 044 265 1064
katja.salminen-lahtinen[at]koske.fi
Tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/katja.salminen-lahtinen@koske.fi