Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

OT-keskuksen kehittämistyö Keski-Suomessa 2022–2023

 • Haastaviin eroihin ja vaativaan eroauttamiseen keskittyvän TURVASSA-hankkeen pilotointiin osallistuminen. Syksyllä 2022 käynnistyy Haastavat erot -konsultaatioryhmä, jolta voi pyytää konsultaatiota haastaviin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin.
 • Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa tehostavassa Barnahus-hankkeessa (linkki THL:n sivuille) on oma työntekijä perheneuvolassa (2022–2023). Lisäksi lapsiperhetoimijoita koulutetaan.
 • Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (MASTER) kehittämistyön jatkaminen. Lakisääteistä asiantuntijaryhmää Keski-Suomessa on koordinoinut vuosien ajan Koske (linkki asiantuntijaryhmän sivulle). Viime aikoina erityisasiantuntijaosaamista ryhmään on saatu KYSin harvinaisten sairauksien ja toiminnallisten häiriöiden työryhmistä.
 • Kehittämistyö lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuksien tiimoilta, esim. OT-seula-työpajoissa.
 • Vuodelle 2023 on suunnitteilla foorumisarja kompleksisiin neuropsykiatrisiin tilanteisiin si-so-te-toimijoille. 
 • Uusia OT-konsultaatiomahdollisuuksia (esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria) kartoitetaan ja konsultaatiomalleja rakennetaan.
 • Asiakasosallisuuden vahvistamainen (esim. palaute lapsilta ja nuorilta MASTER-työryhmästä tai psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta, palaute asiakkailta konsultaatio- ja yhteistoimintamalleista).
 • Yhteiskehittäminen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opetusklinikoiden ja tutkimusprojektien kanssa.
 • Tiivis yhteistyö Keski-Suomen ja YTA-alueen toimijoiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Keski-Suomessa

Eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työskentelyn tueksi on mahdollisuus konsultoida moniammatillista Haastavat erot -konsultaatiotyöryhmää Keski-Suomen alueella. Ryhmältä voit pyytää konsultaatiota haasteellisiin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin. Työntekijä osallistuu myös itse konsultaatioon ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

Lisätään linkki esitietolomakkeeseen.

Tietoturvallinen sähköposti:
https://www.turvaposti.fi/viesti/johanna.liukkonen@koske.fi

Konsultaatioryhmän kokousajat

Konsultaatioryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen torstai (asia tiedoksi sihteerille viikkoa aiemmin):

 • 13.10.2022 (6.10.2022)
 • 10.11.2022 (3.11.2022)
 • 8.12.2022 (1.12.2022)
 • 12.1.2023 (5.1.2023)
 • 9.2.2023 (2.2.2023)
 • 9.3.2023 (2.3.2023)
 • 13.4.2023 (6.4.2023)
 • 11.5.2023 (4.5.2023)
 • 8.6.2023 (1.6.2023)

Yhteystiedot

Johanna Liukkonen
OT-koordinaattori (Keski-Suomi)
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 040 163 2215
johanna.liukkonen[at]koske.fi

Materiaalit