Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke (2022–2023)

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT) tehtävänä on kehittää monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa.

OT-toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeita koskevien koordinaatiotehtävien kehittämistä Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (lue lisää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uutisesta). Valtakunnallisesti viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä- ja Keski-Suomen alueella hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa.

OT-keskuksen kehittämistyö Keski-Suomessa 2022–2023

  • Haastaviin eroihin ja vaativaan eroauttamiseen keskittyvän TURVASSA-hankkeen pilotointiin osallistuminen. Lisäksi arvioidaan haastavien erotilanteiden konsultaatioryhmien sekä riskien arvioinnin työkalujen käyttöönottoa.
  • Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa tehostavassa Barnahus-hankkeessa (linkki THL:n sivuille) on Jyväskylässä aloittanut työntekijä perheneuvolassa (2022–2023). Lisäksi lapsiperhetoimijoita koulutetaan.
  • Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän (MASTER) kehittämistyön jatkaminen. Lakisääteistä asiantuntijaryhmää Keski-Suomessa on koordinoinut vuosien ajan Koske (linkki asiantuntijaryhmän sivulle). Viime aikoina erityisasiantuntijaosaamista ryhmään on saatu KYSin harvinaisten sairauksien ja toiminnallisten häiriöiden työryhmistä.
  • Vaativan lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön kehittämistyö. Yksikkö avautuu kesällä 2022 ja sijaitsee samassa rakennuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian vastaanoton kanssa (linkki Ylen uutiseen).
  • Huhtikuussa 2022 osana perheneuvolapalveluja aloittaa nepsy-tuen tiimi.
  • Uusia OT-konsultaatiomahdollisuuksia (esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria) kartoitetaan ja konsultaatiomalleja rakennetaan.
  • Asiakasosallisuuden vahvistamainen (esim. palaute lapsilta ja nuorilta MASTER-työryhmästä tai psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta, palaute asiakkailta konsultaatio- ja yhteistoimintamalleista).
  • Yhteiskehittäminen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, opetusklinikoiden ja tutkimusprojektien kanssa.
  • Tiivis yhteistyö Keski-Suomen ja YTA-alueen toimijoiden, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa edistävien hankkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

OT-koordinaattori
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke
puh. 040 163 2215
johanna.liukkonen[at]koske.fi

Materiaalit