15 vuotta Masteria – asiantuntijaryhmästä moniammatillista tukea lastensuojelun työntekijöille

Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä eli Master on palvellut Keski-Suomen kuntien lastensuojelun väkeä kohta jo 15 vuoden ajan moninaisissa lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Keski-Suomessa asiantuntijaryhmä vakiintunutta toimintaa

Lastensuojelun moniammatillisesta asiantuntijaryhmästä säädetään lastensuojelulaissa (2007/417), jossa ryhmän tehtäväksi määritellään sosiaalityöntekijän avustaminen lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa sekä muun lastensuojelun toteuttamisessa. Keski-Suomessa asiantuntijaryhmä on toiminut vuodesta 2008 saakka eli heti sen tultua lakisääteiseksi. Toimintamalli lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmälle on luotu Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen aikana ja asiantuntijaryhmän toimintaa on hankkeen päättymisen jälkeen koordinoinut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Viidentoista vuoden aikana asiantuntijaryhmä on kokoontunut ainakin 57 kertaa. Kuluvan vuoden osalta joulukuun kokoontumisaika on vielä vapaana. ”Alkuaikoina asiantuntijaryhmää käyttivät lähinnä pienemmät kunnat, välillä taas suuri Jyväskylä”, kertoo asiantuntijaryhmää koordinoiva lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtinen. ”Nyt taas useampi kunta on löytänyt Masterin, mikä on ilahduttavaa, sillä kyseessä on kuitenkin sosiaalityöntekijöiden lakisääteinen työn tukimuoto.”

Moniammatillista tukea lastensuojelun kysymyksiin

Asiantuntijat Masteriin valitaan aina kulloisenkin asian mukaan. Viime aikoina juridiikan, lastensuojelun sijaishuollon ja lastenpsykiatrian asiantuntijoiden asiantuntijuus on ollut käytetyintä. Asiantuntijoiden näkemystä on pyydetty eniten vanhemmuuden riittävyyden tai tuen kysymyksiin, avohuollon tukeen tai sen riittävyyteen sekä huostaanoton kriteerien täyttymiseen. Myös lasten psyykkisiin pulmiin ja sijaishuollon muutokseen liittyvät kysymykset ovat olleet vahvasti edustettuina. ”Masterin asiantuntijapankissa on monipuolinen ja vankka osaaminen niin kuntasektorin kuin yksityisten toimijoidenkin asiantuntijoiden ansiosta”, kertoo Salminen-Lahtinen.

Asiantuntijaryhmältä pyydetään kirjallinen lausunto, joka voi toimia sosiaalityöntekijöiden päätöksenteon tukena.  Lausuntojen kirjoittaminen ei ole yleinen käytäntö lastensuojelun moniammatillisilla asiantuntijaryhmillä, mutta siitä on muotoutunut kiinteä osa ryhmän toimintaa Keski-Suomessa (ks. Laurila 2020).

Lastensuojelun työntekijät tyytyväisiä saamaansa tukeen

Asiantuntijaryhmän toimintaa on pyritty jatkuvasti kehittämään osallistujilta saadun palautteen pohjalta ja viime aikoina myös osana lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuskehittämistä (linkki OT-keskushankkeeseen). Palautteen perusteella lastensuojelun väki on ollut hyvin tyytyväinen Masterin kautta saamaansa tukeen. Asiantuntijaryhmältä pyydetään poikkeuksetta kirjallinen lausunto ja myös siihen on oltu tyytyväisiä ammattilaisten taholta. Alle on poimittu esimerkkejä asiantuntijaryhmästä saadusta palautteesta:

”Koimme asiantuntijaryhmän konsultaation todella hyvänä, ehdottomasti tarpeisiimme vastaavana ja tarkoituksenmukaisena. Mielestämme systeemi on toimiva, niin itse konsultaatio kuin ohjeistukset ennen sitä. Asiantuntijoiden kokemus näkyi ja he esittivät hyviä kysymyksiä ja pohdinta oli monipuolista, moniäänistä. Moneen tapaukseen tällaista kokonaisvaltaista ja moniammatillista pohdintaa nimenomaan tarvitaan.”

”Odotukset ja tarpeet saivat erinomaisen täydennyksen Masterista. Työryhmän näkemysten kuuleminen oli ehdottomasti hyvä asia ja tällaista moniammatillista tukea tarvittaisiin useammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Olimme saaneet tosi vahvat ammattilaiset miettimään asiaa. Hyvinvointialuetta jos miettii, niin tällaista tukea pitäisi olla paljon tarjolla jatkossakin. Ehkä kunnissa on liian korkea kynnys lähteä kysymään neuvoa. Eli rakenteita laadukkaaseen työhön tarvitaan paljon enemmän. Monesti tällaiset perheet vain jatkavat asiakkuudessa työntekijöiden vaihtuessa eikä pahimmassa tapauksessa kukaan näe lasten hätää.”

Kiinnostuitko Masterin toiminnasta? Tutustu julkaisuihin ja opinnäytetöihin lastensuojelun monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta: