Systeemisen viikkokokouksen video tukee systeemisen työotteen käyttöönottoa hyvinvointialueilla

Tammikuussa julkaistiin LUMO- ja Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeiden tuottama opetusvideo lastensuojelun systeemisestä viikkokokouksesta. Video vastaa valtakunnalliseen tarpeeseen ja toiveeseen videosta, jossa systeemisen viikkokokouksen toimintaa kuvataan konkreettisesti.

Valtakunnallinen toive ja tarve konkreettiselle esimerkkivideolle

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin koulutuksissa osallistujat ovat useamman vuoden ajan tuoneet lähes kaikissa koulutuksissa esiin toiveen siitä, että osallistujien olisi mahdollista nähdä video systeemisestä viikkokokouksesta. Vaikka koulutuksessa käydään läpi systeemisen viikkokokouksen kulkua ja harjoitellaan sitä, toivoivat osallistujat silti tapaamisesta konkreettista esimerkkivideota, joka auttaisi ymmärtämään paremmin mitä, systeemisessä viikkokokouksessa tapahtuu. Keskusteluissa muiden alueiden kouluttajien kanssa kävi ilmi, että toive videosta oli valtakunnallisesti yhteinen. Vuosien aikana eri alueilla oli ollut puhetta ja suunnitelmia videon tekemisestä, mutta ne eivät olleet kuitenkaan toteutuneet.

Kauan odotettu opetusvideo julkaistiin tammikuussa

Vuosina 2020–2022 toimineiden valtakunnallisten lastensuojelun kehittämishankkeiden yhtenä tavoitteena oli viedä eteenpäin lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Systeemistä viikkokokousta käsittelevä video syntyi osana tätä kehittämistyötä, kun LUMO– ja Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeet kutsuivat keväällä 2021 kokoon työryhmän, jonka tehtävänä oli suunnitella konkreettinen esimerkkivideo viikkokokouksesta. Kehittämistyön tuloksena toteutettiin ammattilaisille suunnattu opetusvideo systeemisestä viikkokokouksesta, joka julkaistiin tammikuussa 2023.

”Videolla pyritään havainnollistamaan systeemisen viikkokokouksen rakenne sekä nostamaan esiin viikkokokouksen keskeisiä elementtejä”, kertoo LUMO-hankkeen lastensuojelun kehittäjänä toiminut Reetta Salmi. ”Sen tarkoitus on toimia systeemisen työotteen koulutusmateriaalina sekä tukea työntekijöiden systeemisen työotteen käyttöönottoa hyvinvointialueilla.”