Sosiaalityö päivystyksessä kevään ensimmäisen Café Social -tilaisuuden aiheena

Ilmoittaudu sosiaalialan ammattilaisille, tutkijoille, kehittäjille ja aiheesta kiinnostuneille tarkoitettuun tilaisuuteen ja tule keskustelemaan kahvikupin ääreen ke 24.1. klo 14 – 16 Koskeen. Aiheeseen virittävät Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä työskentelevät sosiaalityöntekijät. Merkkaa myös muut kevään kahvilat kalenteriisi ja ehdota teemaa, josta haluat keskustella yhdessä! Lue lisää

Aikuissosiaalityön maakunnallinen työryhmä käynnistyy

Nyt on aika rakentaa yhdenmukaista, mutta alueelliset erot huomioivaa aikuissosiaalityötä. Helmikuussa alkava työryhmä on tarkoitettu kaikille työikäisten parissa toimiville sosiaalialan työntekijöille. Se on foorumi, jossa on mahdollisuus nostaa esille ja käydä yhteistä keskustelua siitä, miten aikuissosiaalityön paikka, tehtävät ja rooli määrittyvät tulevissa rakenteissa. Lue lisää

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke on saanut rahoituksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Lisätietoja tiedotteessa Kansa-koulu-hankkeen internetsivuilla. Löydät sivuilta myös muita ajankohtaisia asioita, muun muassa pilottien hyvien käytäntöjen koonnin.

Romaniasioiden osaamiskeskuksen suunnittelu käynnistettiin yhteisvoimin

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa on vastikään käynnistetty hanke, jossa luodaan kansallisen romaniasioiden osaamiskeskuksen toimintamalli. Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan mitä erityistehtäviä keskuksen hoidettavaksi tulee, mitkä tahot sitoutuvat keskuksen taustatoimijoiksi ja miten romanien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet keskuksessa saadaan turvattua.  Asiantuntijoiden näkemyksiä kerätään monipuolisesti eri puolilta Suomea. Lue lisää