Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 2/2015

Ajankohtaista nyt:

  • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista tuli voimaan 1.4.2015. Lain mukaan THL antaa määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista, tietosisällöistä, palvelutehtävien luokituksesta ja käyttöoikeuksien perusteista sähköisiin asiakirjoihin. Ensimmäinen määräys annetaan vuoden 2016 aikana ja se koskee palvelutehtäviä.
  • Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kevään 2015 lausuntokierrokset ovat päättyneet. Kansa-hankesuunnitelmaan annettiin 70 ja Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuridokumentista  48 lausuntoa. Lämmin kiitos arvokkaista lausunnoistanne! Lausunnot huomioidaan jatkokehityksessä ja julkaisujen viimeistelyssä.
  • Kela on valmistellut sosiaalihuollon asiakirjastandardia. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa! Anna palautetta  sosiaalihuollon asiakirjastandardista 22.5.2015 mennessä.
  • Uusi sanasto valmistunut
  • Ennakkotieto! Sontikka III -seminaari järjestetään 24.9.2015 Helsingissä. Ilmoittautuminen käynnistyy kesäkuussa.

Poimittuna muualta verkosta:

  • STM:n vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.

Katso lisää THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilta