Yleinen

Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto sote-järjestämislaista: Sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen asema ja rahoitus on turvattava sekä alueelliset tarpeet huomioitava

Uudella lainsäädännöllä on varmistettava nykyiseen lainsäädäntöön perustuvien kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen osaksi uusien sote-alueiden kehittämisrakenteita sekä alueellisten tarpeiden huomioiminen. Tärkeää on myös tasapuolinen rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Sosiaalialan osaamiskeskukset jättivät sote-järjestämislakiluonnoksesta yhteisen lausunnon, joka on luettavissa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilta. www.socca.fi

Kannanotto sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkaamisesta

Valtiovarainministeriön talousarvioesitykessä vuodelle 2015 esitettiin sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustukseen 33 % leikkausta. Näin mittavalla supistuksella olisi radikaalit vaikutukset osaamiskeskusten perustoimintoihin. Sosiaalialan osaamiskeskukset laativat asiasta kiireellisen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle. …