Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 1/2015

Ajankohtaista nyt:

  • Sosiaalihuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri ja Kansa-hankesuunnitelma ovat lausuntoluonnosvaiheessa. Kerro meille näkemyksesi 13.3.2015 mennessä.
    • Lausuntomateriaalit löytyvät sostiedonhallinnan sivuilta thl.fi > aiheet > tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla > tietojärjestelmäpalvelut > sosiaalihuollon tiedonhallinta > ajankohtaista.
  • Uusi sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä asetettu ajalle 2/2015-12/2016.
  • Sosiaalihuollon määrittelyjä pilotoivien valtionavustettavien hankkeiden tiedotteet on julkaistu:
  • THL on antanut määräykset valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien järjestelmien olennaisista vaatimuksista ja omavalvontasuunnitelmasta. Omavalvontasuunnitelmat koskevat myös sosiaalihuoltoa. Määräykset ja liitteet.
  • OPERin seuraava yhteistyöseminaari ”Asiakkaan ääni kuuluviin” pidetään 18.–19.3.2015 Turussa.

Poimittuna muualta verkosta:

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.

Katso lisää THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilta