sosiaalinen luototus

Proaktiivinen, asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tukeva täydennys sosiaalihuollon palvelujärjestelmään – lausuntomme sosiaalisen luototuksen lakimuutokseen

Lausuimme 5.10. hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 136/2022) sosiaalista luototusta käsittelevän lain muuttamisesta.

Sosiaalisen luototuksen mahdolliset järjestämistavat jakavat kuntien mielipiteitä Keski-Suomessa

Joulukuussa valmistui useita Kosken harjoittelijoiden raportteja, jotka käsittelevät sosiaalihuollon ajankohtaisia ja merkittäviä aiheita. Sosiaalityön opiskelija Olli-Pekka Niskasen raportti tarkastelee sosiaalista luototusta taloudellisen toimintakyvyn vahvistajana ja keskisuomalaisten kuntien näkemyksiä sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta.