Sosiaalista luototusta selvitetään alueellista toimeenpanoa varten

Koskessa käynnistyy maaliskuussa sosiaalisen luototuksen selvitys, jonka pohjalta tehdään ehdotuksia sosiaalisen luototuksen alueellisen toimeenpanon toteuttamiseksi. Selvitystyön tekee YTM sosiaalityöntekijä Olli-Pekka Niskanen.

Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että ”sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana”. Sosiaalinen luototus on luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä. Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 2003. Palvelu oli aktiivisessa käytössä 30 kunnassa vuonna 2019 (THL).

”Kokemukset sosiaalisen luototuksen osalta ovat erittäin hyviä. Vaikka toiminnan voi katsoa olevan tällä hetkellä marginaalista, täyttää sosiaalinen luototus sosiaalityön näkökulmasta sille asetettuja tehtäviä: sen avulla pystytään vahvistamaan monen henkilön ja perheen taloudellista toimintakykyä ja arjessa selviytymistä”, kertoo Niskanen.

Selvityksessä haetaan vastauksia sosiaalisen luototuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin: miten kunnat järjestävät sosiaalisen luototusta tällä hetkellä ja miten palvelua tulisi kehittää? Tarkastelun kohteena ovat myös sosiaalisen luototuksen suhteet kuntien taloussosiaalityöhön sekä muihin yhteistyökumppaneihin, kuten Kelaan ja TE-toimistoihin. Millaista yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa ja tukeeko se päätöksentekoa sosiaalisessa luototuksessa? Lisäksi selvityksessä tarkastellaan sosiaalisen luototuksen järjestämistä tulevilla hyvinvointialueilla. Selvityksen pohjalta laaditaan ehdotuksia sosiaalisen luototuksen alueellisen toimeenpanon toteuttamiseksi nykyisen hallitusohjelman hyvinvointialuemallia soveltaen.

Koskessa sosiaalista luototusta on käsitelty aiemmin Niskasen harjoitteluraportissa Keskisuomalaisten kuntien näkemyksiä sosiaalisen luototuksen mahdollisesta käyttöönotosta, jossa tarkastellaan Keski-Suomen kuntien näkemyksiä palvelun järjestämisestä. Keski-Suomessa sosiaalinen luototus on käytössä ainakin Jyväskylässä ja Äänekoskella.

Selvitystyö toteutetaan 1.3.-31.7.2021 ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:

Olli-Pekka Niskanen
040 124 6505
etunimi.sukunimi@koske.fi