Proaktiivinen, asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tukeva täydennys sosiaalihuollon palvelujärjestelmään – lausuntomme sosiaalisen luototuksen lakimuutokseen

Lausuimme 5.10. hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 136/2022) sosiaalista luototusta käsittelevän lain muuttamisesta.

Asiantuntijalausunnossamme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle nostimme esiin sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen, velvoittavan käyttöönoton lisäävän kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tukevan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä. Kannatettavia ehdotuksia esityksessä olivat myös mahdollisuudet perusteltuihin maksuvapauksiin sekä luoton hakijalle ja saajalle annettava tarkemmin säädelty taloudellinen neuvonta ja ohjaus.

Huomautimme asiantuntijalausunnossamme, että uusi palvelu vaatii riittäviä resursseja. Elinkustannusten kasvaessa nykyisessä maailmantilanteesa sosiaalisen luototuksen kysyntä ja hakemusten määrät voivat yllättää hyvinvointialueet. Myös esityksessä mainittu neuvontavelvoite tulee lisäämään työmäärää ja vaatimaan henkilöstöresursseja. Näiden seikkojen vuoksi lain toimeenpanoon arvioitu määräraha ja tarvittava vuosittainen henkilötyövuosilisäys eivät ole ehkä riittäviä.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).


Asiantuntijamme ovat aiemmin selvittäneet sosiaalisen luototuksen valtakunnallisen käyttöönoton edellytyksiä. Tutustu Olli-Pekka Niskasen selvitykseen (2021) tästä linkistä.