Rahapelihaitat

Huolettaako rahapelaaminen? Rahapelaamisen huolikortista työväline ammattilaisille

Helmikuussa julkistettu rahapelaamisen huolikortti toimii tiedon levittämisen työkaluna rahapeliongelmaan saatavilla olevasta tuesta hyvinvointialueilla. Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellisen tuen eli Aluetuen kehittämä rahapelaamisen huolikortti on tarkoitettu eri alan ammattilaisille tueksi siinä vaiheessa, kun huoli herää asiakkaan tai hänen läheisensä rahapelaamisesta. Täytetyssä kortissa mukana ovat yhteystiedot niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluihin.

Apua rahapeliongelmaan on tarjolla, mutta se on vaikeasti löydettävissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (linkki julkaisuun) mukaan tuen ja hoidon palveluja rahapeliongelmaan on tarjolla, mutta ne ovat vaikeasti löydettävissä. Nettisivuilla tieto palveluista on usein pitkän ja monipolvisen polun sekä monen klikkauksen takana. Uusien hyvinvointialueiden kotisivut voivat myös olla vielä keskeneräiset.

Lisäksi tiedonhaku vaatii osaamista apua tarvitsevalta: etsitäänkö sopivaa palvelua sosiaali- vai terveydenhuollon alta? Onko mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteydessä mainittu riippuvuuksia tai rahapelaamista? Myös hakusanat voivat vaikuttaa suuresti siihen, minne apua tarvitseva ohjautuu tai millaista tietoa hän Internetistä löytää. Entä miten hoidon ja tuen palvelut löytyvät Internetin ulkopuolella? Ovatko ammattilaiset tietoisia siitä, mistä apua on saatavilla uusilla hyvinvointialueilla?

Tietoa asiakkaalle heti ensitapaamisella

Huolikortti kehitettiin helpottamaan rahapelaamisesta huolestuneen avunsaantia. ”Ammattilainen voi etsiä tiedon oman hyvinvointialueen palveluista ja kirjata ne tyhjään korttipohjaan, tai hyvinvointialueella voidaan keskitetysti täyttää kortteja ja päättää, mitä niihin kirjataan”, kertoo Aluetuen Väli-Suomen aluekoordinaattori Mirka Mikkola. Jos tietoa hyvinvointialueen palveluista ei ole tilanteessa heti saatavilla, on huolikortissa mukana silti Peluurin valtakunnallisten palvelujen tiedot. Näin voidaan varmistaa, ettei omasta tai läheisensä rahapelaamisesta huolissaan oleva jää ilman tietoa tuesta.

Idea rahapelaamisen huolikorttiin on saatu Alkossa hyödynnettävästä kortista (linkki uutiseen), mutta mukaan haluttiin myös hoidon ja tuen palvelujen paikallinen taso. Paikallisten palvelujen korttiin kirjaamisen vastuun jättäminen ammattilaisille ja hyvinvointialueille haastaa tarkastelemaan omaa palvelujärjestelmää, palvelujen saavutettavuutta ja pohtimaan konkreettisesti sitä, mistä omasta tai läheisensä rahapelaamisesta huolestunut asukas voi saada tukea omalla hyvinvointialueella.

Rahapelaamisen huolikortin ohjeet ja täytettävä pohja löytyvät Pelituen sivuilta (linkki sivulle). Kortista on saatavilla myös ruotsinkielinen versio. Huolikortin kannen kuvitus on graafikko Johanna Lehtomaan käsialaa.

Puheeksiotto tekee näkymättömästä näkyvän – ammattilainen, kysy rahapelaamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juuri julkaisemassa videossa kokemusasiantuntija Jenna Mäkelä kertoo omasta elämästään, jossa rahapelaaminen näytteli suurta roolia jo lapsuudesta lähtien. Vuosikymmenten aikana Mäkelä oli asiakkaana useissa palveluissa, mutta yhdessäkään häneltä ei kysytty rahapelaamisesta, mikä osaltaan saattoi johtaa peliongelman pitkittymiseen.

Alueellista tukea rahapeliongelman tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen

Mistä apua rahapeliongelmaan? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä julkaisema tutkimus kertoo, että tieto rahapeliongelman hoitoon tarkoitetuista palveluista kunnissa on huonosti löydettävissä. Lisäksi ammattilaiset kaipaavat osaamisen vahvistamista rahapeliongelman hoidossa. Osaamisen vahvistamiseen ja palvelujen näkyvyyden edistämiseen tarttuu rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen aluetuki.

Koulutusta rahapelihaittojen kohtaamiseen syksyllä 2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjestää koulutuksen ”Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet 2 op” sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä opiskelijoille yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tavoitteena on, että opintojen päättyessä opiskelijalla on perustietoa ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen asiakas- ja potilastyössä sekä laajempaa osaamista rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Maksuton koulutus alkaa 18.9. Lue lisää esitteestä ja ilmoittaudu tästä