Alueellista tukea rahapeliongelman tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen

Mistä apua rahapeliongelmaan? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä julkaisema tutkimus kertoo, että tieto rahapeliongelman hoitoon tarkoitetuista palveluista kunnissa on huonosti löydettävissä. Lisäksi ammattilaiset kaipaavat osaamisen vahvistamista rahapeliongelman hoidossa. Osaamisen vahvistamiseen ja palvelujen näkyvyyden edistämiseen tarttuu rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen aluetuki.

Palveluiden näkyvyys todettiin heikoksi ja ammattilaisten kokivat tarvitsevansa lisää osaamista rahapeliongelmasta, kun THL selvitti kuntien rahapeliongelman hoidon saatavuutta ja hoidon kehittämiseen liittyviä tarpeita (ks. THL:n tutkimus). Vaikka tarjolla olisi erilaisia palveluja rahapeliongelman hoitoon, koettiin monissa kunnissa, ettei tieto näistä palveluista ollut kuntalaisten helposti löydyttävissä. Palvelujen näkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä tietoisuutta rahapeliongelmasta yleisesti on lisättävä, jotta asiakkaat saisivat paremmin apua.

Lisäksi monet kunnat arvioivat, että työntekijöiden osaamista rahapeliongelman hoidosta olisi lisättävä: esimerkiksi pienissä kunnissa ammattilaiset voivat kohdata rahapeliongelmia harvemmin työssään. 37 prosenttia tutkimuksen kyselyyn vastanneista koki, ettei rahapelaamista osata ottaa puheeksi hoitopalveluissa.

Aluetuki vahvistaa ammattilaisten osaamista rahapeliongelman kohtaamiseen

THL:n rahapeliongelman hoidon ja tuen aluetukitoiminnot käynnistyivät keväällä Etelä- ja Väli-Suomessa. Aluetuen avulla vahvistetaan ammattilaisten osaamista rahapeliongelman tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Rahapeliongelmaan voivat törmätä monet eri alojen ammattilaiset asiakkaidensa tai heidän läheistensä kautta, mutta kaikilla ei ole vahvaa osaamista rahapelaamisen puheeksi ottamisesta tai tietoa rahapeliongelmaan saatavista hoitopalveluista.

”Ensimmäisiä koulutuksia ollaan järjestämässä marraskuussa”, kertoo Väli-Suomen aluekoordinaattori Mirka Mikkola, ”Ne tarjoavat tietoa rahapelaamisesta ilmiönä ja antavat ammattilaisille työkaluja puheeksi ottamiseen, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja lyhytohjaukseen.” Ensimmäinen Rahapelaaminen puheeksi -koulutus järjestetään 25.11. klo 9-12 (Teams) ja lisää koulutuksia on suunniteltu keväälle. Lisää tietoa marraskuun koulutuksesta Peliklinikan sivuilta.

Koulutusten lisäksi järjestettävillä tietoiskuilla lisätään tietoisuutta rahapeliongelmasta ja sen kohtaamiseen olemassa olevasta tuesta. ”Kaipaisiko työyhteisösi osaamisen vahvistamista rahapelaamisen puheeksi ottamiseen asiakkaiden kanssa? Ota rohkeasti yhteyttä ja järjestetään tietoisku rahapeliongelmasta!”, vinkkaa Mikkola.

Lisätietoja:

Mirka Mikkola
Aluekoordinaattori/Väli-Suomi
Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittäminen
Sovatek -säätiö / THL
p. 041 731 1204
mirka.mikkola@sovatek.fi

Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen aluetuki (2021–2023) toimii Väli-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Toteuttajana on Sovatek-säätiö.