Lastensuojelu

Koske koordinoi Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmää. Työryhmän tarkoituksena on keskustella lastensuojelun ajankohtaisista kuulumisista ja arvioida kehittämis- ja vaikuttamistarpeita. Ryhmä on lastensuojelun kehittämisestä kiinnostuneille avoin ja epävirallinen foorumi.

Lastensuojelun ylikunnallinen verkostoituminen Keski-Suomessa on lähtenyt liikkeelle jo 1990-luvun alkupuolella. Työryhmä on toiminut mm. kiertävän erityissosiaalityöntekijän tukiryhmänä, lastensuojelun kehittämishankkeiden käynnistäjänä ja koulutustilaisuuksien ja työkokousten organisoijana sekä lastensuojelun erilaisten yhteistyöteemojen esille nostajana, keskustelufoorumina ja vaikuttajana. Lastensuojelutyöryhmään ovat osallistuneet kuntien sosiaalityöntekijät, lastensuojelujärjestöt, oppilaitokset ja muut lastensuojelun toimijat. Työryhmän kokouksiin on kutsuttu kuultaviksi asiantuntijoita, tutkijoita ja kehittäjiä ajankohtaisten teemojen mukaan.

Kosken lastensuojelutyöryhmä huolehtii mm. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon maakunnallisen toimintamallin ajan tasalla pitämisestä. Viimeisin versio löytyy Kosken kotisivujen etusivun oikeasta sivupalkista.

Lastensuojelun kehittäminen Keski-Suomessa on ollut vilkasta ja sillä on pitkä jatkumo. Maakunnan lastensuojelun kehittämisen veturina toimi vuosina  2007-2008 Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö ja vuosina  2009-2012 koordinoinnista vastasi puolestaan Lapset ja perheet Kaste -hankkeen työntekijät. Itä- ja Keski-Suomen yhteinen Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden -kehittämishanke, sai rahoituksen kansallisesta KASTE-ohjelmasta (2008-2012). Vuosina 2017 – 2018 lasten ja perheiden palveluja kehitetään maakunnallisen KSLAPE-hankkeen avulla.