Lastensuojelun uudistaminen kiinnostaa Itä- ja Keski-Suomessa

LUMO-hankkeen Kick off -webinaari keräsi 14.4.21 runsaan osallistujamäärän keskustelemaan lastensuojelun kehittämisestä. Aamupäivän sisältö rakentui hankkeen keskeisten teemojen ympärille: webinaarissa kuultiin puheenvuoroja niin osallisuudesta, systeemisestä työotteesta kuin monialaisesta yhteistyöstä lastensuojelussa.

Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot tarjosivat näkemyksen niin vanhemman kuin nuoren kokemuksiin siitä, miten auttavat tahot voidaan kokea asiakkaiden näkökulmasta. Kokemusasiantuntijoiden tuki voi auttaa uudenlaisissa, hämmentävissä tilanteissa, jotta asiakkaat ja ammattilaiset voisivat saavuttaa paremmin yhteisen ymmärryksen.

Systeeminen työote lastensuojelussa on tullut tutummaksi koulutusten myötä ja webinaarissa kuultiin niin käytännön kokemuksia kuin tutkimustuloksia sen vaikuttavuudesta. Siun soten varhaisen tuen tiimissä systeeminen työote oli tukenut ja tuonut uudenlaisia näkökulmia työskentelyyn perheen kanssa. Myös perhe koki saaneensa monialaisesta työskentelystä vinkkejä arkeensa. Näkemyksiä vahvistivat Maiju Marttisen pro gradu -tutkielman tulokset, jossa systeemisiin tiimikokouksiin osallistuneet vanhemmat kertoivat positiivisista kokemuksistaan: tiimikokouksissa asiakkaiden tilanteesta oltiin aidosti kiinnostuneita ja luottamuksellisessa ilmapiirissä asioista oli helppo puhua ja tuntea tulleensa kuulluksi.

Monialaisuus on olennainen osa systeemistä lastensuojelua, jossa ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin pysähdytään miettimään yhdessä – ei yksin. Aamupäivän päätti paneelikeskustelu, jossa toimijat Itä- ja Keski-Suomen alueelta kertoivat heillä käytössä olevista monialaisista toimintamalleista. Jokaisen kehittämisen ja käyttöönoton taustalla oli ollut vahva yhteinen tahtotila: muutokselle nähtiin selkeä tarve, kun aiemmat toimintatavat eivät riittäneet vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Uudenlaisen monialaisen toiminnan onnistuneessa käyttöönotossa merkittävänä nähtiin kaikkien keskustelijoiden mielestä esimiesten tuki.

Webinaaritallenne on katsottavissa 3.5.21 saakka LUMO-hankkeen sivulla (linkki hankesivulle).

Esitys- ja taustamateriaalit löydät materiaalipankista (linkki vie ISOn materiaalipankkiin).

Webinaarin aikana käytössä ollut Padlet-alusta materiaaleineen ja kommentteineen on myöskin tutustuttavissa 3.5.21 saakka tästä linkistä (linkki vie Padlet-alustalle).

(Alkuperäinen artikkeli julkaistu Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn sivuilla)