LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti (2020-2022)

Lastensuojelun monialaista uudistamista kehittävä LUMO-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä- ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosille 2020–2022. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana asiakkaat, lasten ja perheiden palveluiden parissa toimiva henkilöstö sekä keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Keski-Suomen alueella. Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lastensuojelua ja perhepalveluita monitoimijaisen yhteiskehittämisen, yhteissuunnittelun ja yhteisen arvioinnin periaatteiden kautta. Kaikki kehittäminen tähtää pysyviin rakennemuutoksiin sekä siihen, että kunnat ja etenkin lapset ja perheet aidosti hyötyisivät kehittämistyön tuloksista.

Ajankohtaiset tapahtumamamme

Katso YTA-alueen yhteiset ja Keski-Suomen omat tilaisuudet LUMO-hankkeen tapahtumakalenteristahttps://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri

Tuotoksiamme tähän mennessä

Lisää materiaaleja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn sivuilla.

Systeeminen tiimimalli ja Sytykettä yhteistyöhön -valmennus lastensuojelun yhteistyökumppaneille

Mitä teemme Keski-Suomessa?

Monialainen yhteistyö

 • Monialaisen yhteistyön mallinnus ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallinnus (LUMO ja TulSote)
 • Saarikka, Keuruu ja Wiitaunioni ovat lähteneet mukaan kehittämään monitoimijaista palvelutarpeen arviointia
 • Yhdenmukaisen laadukkaan ja monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin mallinnuksen ja laatusuosituksen kehittäminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle (yhdenmukaiset toimintatavat)
 • Kehittämistyön tukena Itä- ja Keski-Suomen alueen yhteiset verkkopajat
 • Lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnus etenee ja työskentely jatkuu (LIPSY ja päivystys- ja vastaanottoyksikkö)

Systeeminen toimintamalli

 • Syksyllä 2021 kouluttautuneet: Jyväskylä, Joutsa, Toivakka (lastensuojelun työntekijät 6 pv)
 • Seuraava 6 päivän koulutus alkaa maaliskuussa 2022
 • Sytykettä yhteistyöhön -valmennus perhekeskusverkostolle 2022
 • Syty-aamukahvit Keski-Suomessa Syty-tiimeille ja Itä- ja Keski-Suomessa konsultoiville ja perheterapeuteille
 • Systeemisen toimintamallin esitteet valmiit

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan,
 • Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 
 • Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

LUMOn tavoitteena on näin ollen vahvistaa Keski-Suomen kuntien lastensuojelutyön monitoimijaista ja systeemistä työotetta omassa kunnassaan, mutta myös vahvistaa maakunnallista monitoimijaista ja systeemistä työskentelyä lasten ja perheiden palveluissa. Hankkeen kannalta keskeistä on tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien Keski-Suomen kuntien kanssa ja tarkoituksena on edistää niitä asioita, jotka kunnissa koetaan merkityksellisiksi lasten ja perheiden palveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Yhteystiedot

Otathan rohkeasti yhteyttä!

Reetta Salmi
Lastensuojelun kehittäjä
Lumo-hanke Keski-Suomi
reetta.salmi@koske.fi
p.040-6537220

Seuraa LUMOa Twitterissä @LUMOhanke #LUMOhanke

Lumon logo.