LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti (2020-2022)

Lastensuojelun monialaista uudistamista kehittävä LUMO-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä- ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuosille 2020–2022. Hankkeen kehittämistyössä ovat mukana asiakkaat, lasten ja perheiden palveluiden parissa toimiva henkilöstö sekä keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät Keski-Suomen alueella. Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lastensuojelua ja perhepalveluita monitoimijaisen yhteiskehittämisen, yhteissuunnittelun ja yhteisen arvioinnin periaatteiden kautta. Kaikki kehittäminen tähtää pysyviin rakennemuutoksiin sekä siihen, että kunnat ja etenkin lapset ja perheet aidosti hyötyisivät kehittämistyön tuloksista.

Hankkeen tavoitteet

  • Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan, 
  • Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 
  • Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Hankkeen tavoitteena on näin ollen vahvistaa Keski-Suomen kuntien lastensuojelutyön monitoimijaista ja systeemistä työotetta omassa kunnassaan, mutta myös vahvistaa maakunnallista monitoimijaista ja systeemistä työskentelyä lasten ja perheiden palveluissa. Hankkeen kannalta keskeistä on tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien Keski-Suomen kuntien kanssa ja tarkoituksena on edistää niitä asioita, jotka kunnissa koetaan merkityksellisiksi lasten ja perheiden palveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Katso lisätietoja ja hankkeen materiaaleja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO:n sivuilla.

Yhteystiedot

Otathan rohkeasti yhteyttä!

Reetta Salmi
Lastensuojelun kehittäjä
Lumo-hanke Keski-Suomi
reetta.salmi@koske.fi
p.040-6537220

Seuraa LUMOa Twitterissä @LUMOhanke #LUMOhanke

Lumon logo.

Tapahtumat

Katso YTA-alueen yhteiset ja Keski-Suomen omat tilaisuudet LUMO-hankkeen tapahtumakalenteristahttps://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri

Systeeminen lastensuojelu -videosarja

Osa 1. Systeeminen tiimimalli ja Sytykettä yhteistyöhön -valmennus lastensuojelun yhteistyökumppaneille (linkki Youtubeen)