Osaamiskeskusjohtajat

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinnin osaaminen turvattava

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että systemaattista sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämistä sekä sosiaalipalvelujen digitalisointiosaamisen kehittämistä on tuettava. Alueiden organisaatiot tarvitsevat asiantuntijoiden tukea Kanta-palveluiden käyttöönottoon, asiakastiedon määrämuotoisen kirjaamiseen ja organisaatioiden toimintatapojen muutokseen sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa. Sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat mielellään tukena näissä asiantuntijatehtävissä, kun työnjaosta sovitaan selkeästi ja toteuttaminen resursoidaan asianmukaisesti koko maassa.

Sosiaalipalveluja tarvitsevat ansaitsevat hyvin toimivan valinnanvapausmallin

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valinnanvapaus laajenisi asteittain sitä mukaa kun uusi maakunnallinen palvelujärjestelmä rakentuu. Tämä antaisi mahdollisuuden kuulla myös kansalaisia ja palvelujen käyttäjiä ja tehdä kehittämistyötä yhdessä heidän kanssaan.  …

Sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan valtionavustus on turvattava!

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella eli 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta. Osaamiskeskukset vetoavat nyt voimakkaasti päättäjiin, ettei leikkaus vuoden 2017 talousarviossa toteutuisi. …