Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan lakiesityksen täydentämisluonnoksesta

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ehdottavat vaativaa sosiaalihuoltoa tuottavan palveluyksikön määrittelyyn täydennyksiä.

Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta on valmisteilla. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat STM:lle lausunnon palvelutuottajalakiesityksen täydentämisluonnoksesta 28.3.2017.

Lausunnossaan sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat keskittyvät vaativaa sosiaalihuoltoa tuottaviin palveluyksiköihin. He pitävät tärkeänä, että vaativaa sosiaalihuollon palvelua tarjoava palveluyksikkö tunnistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevassa lainsäädännössä, palveluyksikkö määritellään ja palvelun sertfioinille asetetaan erityiset vaatimukset.

Luonnoksessa esitettyyn vaativan sosiaalihuollon palveluyksikön määrittelyyn osaamiskeskusjohtajat kuitenkin ehdottavat täydennyksiä.

Lisäksi esitettiin tarve sosiaalialan asiantuntijoista koostuvalle, sosiaalihuollon uutta palvelurakennetta selvittävälle työryhmälle, ja todettiin että tähänastisessa sote-valmistelussa on käytetty liian vähän sosiaalialan asiantuntijoita.

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan lakiesityksen täydentämisluonnoksesta

Lisätietoja

Marja Heikkilä
Johtaja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
+358400546613