Keski-Suomeen Meijän sote-keskus

Uudessa hallitusohjelmassa puhutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista, joissa asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen yhdestä paikasta. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ovat yhdessä visioineet Meijän sote-keskusta, jossa korostetaan aidon ihmistyön näkökulmaa, ja jonka toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kansalaiset ovat mukana.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (KOSKE) asiantuntijat kantavat yhdessä huolta maakunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja palveluiden laadusta tulevassa sote-uudistuksessa. Ehdotamme ratkaisuksi aidon ihmistyön näkökulmaa, jossa avun tarvitsijat ovat toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa mukana.

Otetaan tavoitteeksi Meijän sote-keskus

Keski-Suomesta saadaan todellinen hyvinvoinnin mallimaakunta, jos keräämme yhteen sen kokemuksen ja tiedon, josta tulevaisuuden sote-keskuksen ovesta sisään astuva asiakas kirjavine kokemuksineen ja tarpeineen voi hyötyä. Tehdään keskisuomalaisesta sote-keskuksesta paikka, jossa kansalaiset saavat monipuolista apua, tukea ja hoitoa sekä alan ammattilaisilta että järjestö- ja vapaaehtoistoimijoilta. Tällainen sote-keskus on yhdessä suunniteltu ja toteutettu, kansalaisten voimavaroja lisäävä ja hyödyntävä, omaleimainen Meijän sote-keskus!

Ihminen edellä Keski-Suomen tulevaisuuden sote-keskuksiin

Uuden hallitusohjelman mukaisesti ryhdytään valtakunnassa rakentamaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia. On syytä varmistaa, että Keski-Suomessa jo kehitetyt toiminnat ja osaaminen hyödynnetään heti suunnitteluvaiheessa. Hallitusohjelmassa tavoitellaan palveluiden yhteensovittamista ja sitä, että asiakas saa tarvitsemansa avun ja hoidon yhdestä paikasta. Jotta tämä tavoite saavutetaan, on näihin moniammatillisiin palvelukeskuksiin liitettävä järjestöjen ylläpitämien kohtaamispaikkojen asiantuntemus ja järjestötoiminnan pariin ohjaaminen sekä vertaistoiminnan ja vapaaehtoistyön koordinointi. Näihin tarpeisiin vastaa Meijän sote-keskus.

Hyvinvointia edistetään kohtaamispaikoissa ja toimijoiden tapaamisissa kylillä ja kaupungeissa

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja on ylläpidetty eri puolilla maakuntaa jo vuosia ja uusia osallistumisen paikkoja syntyy jatkuvasti. Toimiva esimerkki Meijän sote-keskuksen kaltaisista ammattilaisten, vapaaehtoisten ja apua (tai vain juttuseuraa) tarvitsevien kohtaamispaikoista on KYTin ylläpitämä Kansalaistoimintakeskus Matara, jossa tapahtuu päivittäin merkittäviä eri toimijoiden kohtaamisia. Lisäksi vapaaehtoisia ja vertaistukea koordinoivan OLKA-toiminnan toimipisteet löytyvät keskussairaalan lisäksi Mataralta. Näiden kautta OLKA-toiminta tavoittaa ihmisiä laajasti matalalla kynnyksellä sekä mahdollistaa arjen hyvinvoinnin tukemisen sairastumisen eri vaiheissa. Keski- Suomen kahden toimipisteen malli on valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Ympäri maakuntaa on monia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka parantavat keskisuomalaisten hyvinvointia. Usein vapaaehtoisten varassa toimivat tuvat ja talot ansaitsevat nykyistä pysyvämpää tukea turvatakseen jatkuvampaa tukea asiakkailleen.

Hyvinvoinnin parantamisessa tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, jotta hyviä ideoita voidaan jakaa ja tehdä työtä vaikuttavammin yhdessä. KOSKEn Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhanke on koonnut kuntien hyvinvointikoordinaattoreita ja hyvinvointia edistäviä hanketoimijoita keskustelemaan yhden pöydän ääreen, sillä asukkaiden tarpeet eivät pysähdy kuntarajalle. Hankkeessa on havaittu useassa yhteydessä tarve yhteisölliselle ja asukkaiden pariin jalkautuvalle sosiaalityölle mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Meijän sote-keskuksessa järjestöt ovat aktiivisesti mukana hyvinvointia rakentamassa. Esimerkiksi Keski-Suomen Järjestöareena ja järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä kokoavat maakunnassa toimivia eri järjestöjä monitoimialaisesti ja osallistavat heitä alueelliseen hyvinvointityöhön. Lisäksi KYTin hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on mukana kytkemässä järjestöjen tekemää hyvinvointityötä sote-uudistuksen toimeenpanoon, jotta kaikki merkittävät toimijat saadaan Keski-Suomessa mukaan.

Hyvinvointi ei rakennu pelkästään terveyden ympärille. Sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeä elementti on porukkaan kuuluminen eli kokemus osallisuudesta. Toinen hyvinvoinnin edellytys on, että jokaisella olisi mielekästä tekemistä silloinkin, kun päivät eivät täyty työvelvollisuuksista tai voimat eivät riitä täysipäiväiseen ponnisteluun. Näiden kahden edellytyksen varmistaminen jokaiselle keskisuomalaiselle tulee olla tavoitteemme.”

KYT & Koske julkilausuma: Meijän sote-keskus

Lisätietoja:

Raili Haaki, toiminnanjohtaja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry
puh. 050 3046245
etunimi.sukunimi@kyt.fi

Marja Heikkilä, johtaja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 0400 546613
etunimi.sukunimi@koske.fi