Palautteella paremmaksi – hyvinvointialue mahdollistaa tehokkaamman palvelujen kehittämispalautteen

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022 luo katsauksen sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitykseen Keski-Suomessa.

Lähes kolmasosa edellisvuonna sosiaaliasiamiehelle selvitettäväksi tulleista asioista koski lastensuojelua. ”Ilmiö vaikuttaa valtakunnalliselta”, kertoo sosiaaliasiamies Eija Hiekka. ”Miten lasten oikeudet toteutuvat, jos lastensuojeluväki kuormittuu kovin pitkään?” Vuosittain julkaistavasta sosiaaliasiamiehen selvityksestä käy ilmi, että vuonna 2022 tulleet asiamäärät vähenivät lähes kaikissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä – paitsi lastensuojelussa ja työikäisten palveluissa. ”Selkeänä muutoksena aiempiin vuosiin on työikäisten palveluihin liittyvien yhteydenottojen kasvu,” kertoo Hiekka, ”Työikäisten palveluita koskeva palaute on jättänyt taakseen lukumäärässä jopa ikääntyneiden palvelut, jotka ovat julkisessa keskustelussa näkyvämmin esillä.”

Yhtenä ratkaisuna palautteesta välittyviin ihmisten tilanteisiin Hiekka näkee asiakkaiden tarpeisiin mukautuvat palvelut. Sen sijaan, että asiakkaan odotetaan mahtuvan hyvinvointialueen palvelujärjestelmään, olisi palvelut muotoiltava tarkemmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Iäkkäiden palveluissa sosiaalipalveluilla voidaan ehkäistä vaativamman hoidon kuin myös terveydenhuollon tarvetta. Vastaavasti varhaisen tuen palveluilla voisi jossakin määrin vähentää raskaamman lastensuojelun tarvetta. ”Paljonko varhaisen vaiheen avohuollon palveluja voitaisiin perheille tarjota esimerkiksi vuosia kestävän kodin ulkopuolisen sijoituksen hinnalla?” pohtii Hiekka.

Siirtyminen hyvinvointialueille on mahdollisuus tiedontuotannolle ja palvelujen kehittämiselle – ja siten asiakkaille, työntekijöille ja koko alueelle. Esimerkiksi asiakaslain mukainen muistutusjärjestelmä tuottaa nyt kunnittaisen palautteen sijasta koko maakunnan laajuista, palvelukohtaista tietoa. ”Keskitetty palautejärjestelmä voi tuoda tehokkaammin esiin palvelujen kehittämiskohteita”, toteaa Hiekka, ”On tärkeää, että hyvinvointialueella hyödynnetään tämä mahdollisuus ja kehitetään tarkoitukseen myös suojattuja sähköisiä välineitä.”

Vuosittain julkaistava sosiaaliasiamiehen selvitys tarkastelee asiakkaiden asemaa ja sen kehitystä Keski-Suomessa. Sosiaaliasiamiehen palvelut koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle tuottaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.

Tutustu selvitykseen tästä linkistä (pdf). Selvityksen keskeisiä lukuja on koottu infograafiin (pdf).

Lisätiedot

Eija Hiekka, sosiaaliasiamies
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 044 265 1080
eija.hiekka[at]koske.fi