Koske nosti esiin sote-valiokunnan kuulemisessa sosiaalialan osaamiskeskusten merkitystä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen asiantuntijaa kuultavaksi sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI) liittyen hallituksen esitykseen (HE 10/2022 vp) eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Kosken erityisasiantuntija Marja Heikkilä antoi lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuudessa 3. maaliskuuta.

Huomautimme lausunnossamme, että hallituksen esityksessä sosiaalialan osaamiskeskukset olivat unohdettu mahdollisina sosiaalihuollon TKKI-toiminnan koordinaattoreina hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla. Lakisääteisinä, useita vuosikymmeniä toimineina sosiaalihuollon TKKI-toimijoina sosiaalialan osaamiskeskusten esiin nostaminen olisi ollut luontevaa esityksessä.

Olimme aiemmin lausuneet yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ja erikoissairaanhoidon kehittämis- ja koulutusasiantuntijoiden kanssa luonnosvaiheessa olleesta hallituksen esityksestä (pdf). Yhteinen näkökulmamme oli, että tutkimukseen perustuva kehittäminen ja innovaatiotoiminta tarvitsevat mukaan monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossa korostimme, että hyvinvointialueille on merkittävää taata riittävät, omat TKKI-resurssit ja autonomia, mitkä ovat keskeisiä työvoiman vetovoimatekijöitä hyvinvointialueilla. TKKI-rahoituksen turvaamisen myötä mahdollisuus tutkimuksen tekemiseen voidaan laajentaa myös perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Yhteistyöalueiden TKKI-toiminnan sopimista koskevien säännösten tulisi olla mahdollistavia, jotta ne tukevat aitoa vuoropuhelua ja tasa-arvoista kumppanuutta hyvinvointialueiden välillä.

Tutustu lausuntoomme tarkemmin tästä linkistä (pdf).

Kuulemistilaisuuteen oli pyydetty Kosken lisäksi Vantaan kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten ja Lapin sairaanhoitopiirin edustajat.