Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon TKKI-toiminnasta hyvinvointialueilla

Koske ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri lausuivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKKI): sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 §:n muuttamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 23 §:n 2 ja 3 momentti ja 36 §:n 3 momentin 7 kohtaa koskien.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus esittävät seuraavat huomiot lakiehdotuksen taustamuistion kohtiin 2.4 ja 4.1.3 liittyen ja koskien sosiaali- ja terveydenhuollon TKKI-toimintaa koskevaa sääntelyyn:

  • Esitysluonnoksessa ehdotetaan yhteistyösopimuksessa sovittavaksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnoissa. Tätä varten tulee saman yliopistollisen yhteistyöalueen yhteyteen perustaa neuvottelukunta, joka laatii yhteisen TKKI-strategian. Kokonaisuus on ongelmallinen ja tarkastelee sosiaali- ja terveydenhoidon TKKI-toimintaa kovin kapeasti terveydenhoidon näkökulmasta, eikä ehdotetussa muodossa luo pohjaa hyvälle ja tasapainoiselle hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle.
  • Sosiaalialan osaamiskeskusten huomioiminen lakiluonnoksessa puuttuu.
  • Sote-alan TKKI-toiminnan rahoituksen turvaaminen edellyttää TKKI-toiminnan syvällistä kokonaisarviota ja -rakennetta.
  • Hyvinvointialueiden vastuu huolehtia alueensa TKKI-toiminnasta edellyttää riittävän rahoituksen turvaamista ja TKKI-strategian luomista hyvinvointialueella.

Tutustu lausuntoon ja sen perusteluihin tarkemmin (pdf).