Kosken uusi johtaja valittu

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sointu Möller. Uusi johtaja aloittaa tehtävässään helmikuussa 2022.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen hallitus valitsi Kosken uudeksi johtajaksi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sointu Möllerin. Möller siirtyy Koskeen Kalliolasta, jossa hän on työskennellyt lastensuojelupalveluiden palvelujohtajana. Hänellä on vahvaa työkokemusta järjestösektorilta sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Möller aloittaa johtajan tehtävässään 1. helmikuuta 2022.

”Kosken hallituksen puolesta olen kiitollinen, että saimme Keski-Suomen alueelle vahvan ja osaavan sosiaalialan johtamisen ja kehittämisen ammattilaisen. Nyt juuri on ajankohtaista valmistella laadukkaita hyvinvointialueen palveluja ja varmistaa yhdyspintatyö kuntiin ja järjestöihin. Kosken johtajan rooli on merkittävä tutkimuksen, koulutuksen ja osaamisen edistäjänä ja uusien avausten tekijänä”, painottaa Kosken hallituksen puheenjohtaja Päivi Kalilainen. Osaamiskeskuksen johtajan valitsijaryhmässä mukana oli edustus henkilökunnasta, koulutusorganisaatioista sekä kunta- ja järjestösektoreilta.

”Olen erittäin innostunut ja otettu valinnastani Kosken seuraavaksi johtajaksi”, kommentoi Möller. ”Saappaat ovat toki isot täytettäväksi, mutta kun pohja on hyvin ja vankasti rakennettu, on siitä hyvä lähteä viemään Kosken työtä eteenpäin yhdessä sen asiantuntijatyöntekijöiden ja laajojen yhteistyöverkostojen kanssa.”

”Nyt jos koskaan on meillä sosiaalipalveluiden työntekijöillä mahdollisuus ja jopa velvollisuus vaikuttaa siihen, että sosiaalipalvelut tulevat noteeratuiksi kansalaisten hyvinvointiin, omatoimijuuteen ja osallisuuteen vaikuttavina palveluina,” huomauttaa Möller sosiaalialan tilanteesta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen ollessa käynnissä. ”Sote-uudistus pakottaa meidät pitämään ääntä sosiaalihuollon palveluista ja niiden kehittämisestä asiakaskokemuksen, tutkimuksen ja käytännön työn vuoropuheluna. Haluan tehdä työtä sen eteen, että sote-palveluita tarvitsevat ihmiset saavat kokemuksen kuulluksi ja autetuksi tulemisesta.”