Maistiaisia PAKU-hankkeen tulevista tuotoksista!

Tulosta itsellesi tai yhteisöllesi asiakaslähtöisen palveluohjauksen huoneentauluja! Juuri julkaistuihin huoneentauluihin on kiteytetty kehittämistyöhön osallistuneiden ydinviestit asiakaslähtöisyydestä, arvoista, kohtaamisesta ja johtamisesta palveluohjauksessa.

Vai haluaisitko kokeilla työkalua ihmisen tuen tarpeen sanoittamisen ja tunnistamisen sekä tuen käynnistämisen tukena?

Asiakaslähtöiset palveluohjauksen laatukriteerit rakentuvat kehittäjäryhmissä tuotettujen aineistojen pohjalta. Materiaalia on tiivistetty huoneentauluiksi, jotka tarjoavat näkymiä myöhemmin julkaistaviin asiakaslähtöisiin palveluohjauksen laatukriteereihin. Huoneentauluja jaetaan syksyn aikana osallistujille hankkeen tapahtumissa. Tulosta omasi tästä: 

Asiakaslähtöinen palveluohjaus huoneentaulu

Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

A4 Palveluohjauksen arvot ja eettiset periaatteet

Kohtaamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Johtamisen huoneentaulu palveluohjaukseen

Varhaisen tuen sosiaaliohjaus (ennaltaehkäisevä palveluohjaus) nimettiin kehittäjäryhmätyöskentelyn tuloksena uudelleen. Totesimme, että rakentunutta varhaisen tuen mallia paremmin kuvaava nimi on Ennaltaehkäisevä palveluohjaus ja varhainen tuki. Tähän malliin on liitetty kehittäjäryhmässä työstetty Mitä sinulle kuuluu -työkalu. Se on tarkoitettu avuksi tuen tarpeen sanoittamiseen ja tunnistamiseen sekä tuen käynnistämiseen. Jos haluat kokeilla työkalun toimivuutta omassa työssäsi, ota yhteyttä Anne Koivistoon. Keräämme kokemuksia työkalun käytöstä ja toimivuudesta syksyn 2020 aikana sen jatkokehittämistä varten.  

Mitä sinulle kuuluu_ -työkalu, versio 12.8.2020

YHTEYSTIEDOT:

Anne Koivisto
tuntiopettaja
+358 50 442 6258
anne.koivisto@jamk.fi