Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä pula Keski-Suomessa

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 kartoittaa maakunnan sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja sen kehitystä. Kuntien yhteisenä haasteena on pula sosiaalihuollon ammattilaisista. Poikkeusaikana tarve sosiaalihuollon palveluille kasvaa entisestään, ja alan työntekijät tarvitsevat riittävät toimintaedellytykset tekemälleen työlle.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa testattiin oma-aloitteisesti valtakunnallisen sosiaalipalvelujen luokituksen toimivuutta sosiaaliasiamiestoiminnan tilastointiin. Tarkempi tilastointi nosti muun muassa sosiaalityön näkyviin eri palveluissa. Sosiaaliasiamies sai vuonna 2019 selvitettäväksi 429 uutta eri asiaa (428 vuonna 2018). Yleisimpiä olivat nytkin lastensuojeluasiat, joita tuli 119 (105). Vammaispalveluista tuli 73 (44) ja ikääntyneiden palveluista samoin 73 (41) asiaa, kummastakin siis selvästi edellisvuotta enemmän. Kelan ja kuntien toimeentulotukipalaute väheni edelleen. Asiakaslain mukaisia muistutuksia kertyi 75 (47).

Kuntakyselyssä selvitettiin lapsiperhe-, vammais- ja ikääntyneiden palveluja sekä aikuissosiaalityötä ja millaisia vaikeuksia kunnat niiden järjestämisessä kokevat. Henkilöstökysymys on usealle kunnalle kiperä: miten onnistua saamaan kuntiin pysyviä sosiaalialan ammattilaisia?

Vuonna 2019 kotipalvelua sai 831 ja perhetyötä 1275 keskisuomalaista lapsiperhettä. Kasvatus- ja perheneuvolaan on jonoa suurimmissa kunnissa. Sosiaalihuollon itsetuotettuja ja ostopalveluja valvotaan, mutta kunnissa kaivataan valvontayhteistyötä. Useimmilla kunnilla on vahingonkorvausmenettely sosiaalihuollon asumispalveluissa sattuvien vahinkojen varalta.

Toimenpidesuositukset

Koronan aiheuttaman palvelutarvehuipun jälkeen kunnissa on hyvä selvittää ja ryhtyä niihin toimiin, mitä tarvitaan kuntien havaitsemien sosiaalihuollon palvelujen toteuttamista haittaavien asioiden korjaamiseksi. Kuntakyselyvastausten perusteella suositellaan, että kaikille erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille nimetään sosiaalihuoltolain mukaisesti omatyöntekijät, lapsiperheiden tarpeisiin varataan enemmän kotipalvelua ja että perheneuvolaan pääsee ajantasaisemmin. Kuntien olisi myös hyvä lisätä sosiaalipalvelujen valvontayhteistyötä.

Sosiaalihuollon ammattilaiset turvaavat avun tarpeessa olevien eri ikäisten keskisuomalaisten arkea koronankin aikana 24/7. Työ tehdään asiakkaiden kodeissa, erilaisissa palveluyksiköissä kuin myös toimistoissa. Asiakkaiden aseman ja oikeuksien turvaaminen edellyttää, että sosiaalialan ammattilaisille järjestetään riittävät toimintaedellytykset, ja heille ja heidän työlleen annetaan sille kuuluva arvo.

Sosiaalialan vahvuuksille: välittämiselle, vuorovaikutukselle ja toivon ylläpidolle, on nyt tavallistakin suurempi yhteiskunnallinen tarve.

Lisätietoja:
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies (lomalla 27.-30.4.2020)
puh. 044 265 1080
eija.hiekka@koske.fi

Lataa sosiaaliasiamiehen selvitys:

Hiekka & Talvensola: Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019.