Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke on käynnistynyt

Kolmivuotinen hanke tähtää Keski-Suomen maakunnan asukkaiden kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kehittämällä Keski-Suomen maakunnan alueella toimivien kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä tavoitteellista yhteistyötä. Hyvinvointiyhteistyö nähdään alueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä ja ylläpitämisenä luomalla yhdessä osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisen välittämisen kulttuuria.

Hanke kutsuu 13 keskisuomalaisen kunnan alueen kunta-, järjestö- ja muita yhteisöllisiä toimijoita mukaan kehittämään ja toteuttamaan asukkaiden tarpeiden pohjalta nousevia osallistumisen esteitä poistavia ja sosiaalista kanssakäymistä lisääviä kokeiluja. Hanke pyrkii vakiinnuttamaan ja levittämään hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen muotoja ja vahvistamaan järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Hankkeen toiminnalla halutaan tavoittaa yhdessä erityisesti niihin väestöryhmiin kuuluvia asukkaita, joilla on muita suurempi riski kokea itsensä yksinäisiksi. Hankkeen toimenpiteiden kohteena ovat erityisesti ikäihmiset, juuri eläkkeelle jääneet kuntalaiset, leskeytyneet, vähäosaiset lapsiperheet ja maahanmuuttajat sekä heidän keskuudessaan toimivat järjestöt ja yhteisöt. Toiminnan punaisena lankana on aito asukaslähtöisyys ja yhdessä tekemisen voima.

Hankkeen toiminnasta vastaavat työssään 3.4.2017 aloittaneet projektikehittäjät Meeri Jaatinen ja Sirpa Pekkarinen. Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Tervetuloa mukaan kehittymään yhdessä kohti yhteisöllisempää maakuntaa!

Meeri Jaatinen                                         Sirpa Pekkarinen
Projektikehittäjä                                     Projektikehittäjä
meeri.jaatinen(a)koske.fi                      sirpa.pekkarinen(a)koske.fi
p. 040 526 2521                                        p. 040 653 7220