Osaamiskeskusten lausunto sosiaalihuoltolakiesityksestä

Sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelivat yhteisen lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto toimitettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön 17.6.2014. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Osaamiskeskusten lausunto.