Sote järjestämislain luonnos lausuntokierroksella

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista on annettu luonnos 18.8.2014. Lakiluonnoksesta pyydetään lausuntoja 14.10.2014 mennessä. Järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 2015 ja uudet sote-alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2017 alusta.  Hallituksen esitysluonnos  löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.