Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke (2017 – 2019)

AJANKOHTAISTA HANKKEESSA

Huhtikuussa 2018 käynnistyi haastekampanja #sutonnähty yksinäisyyden vähentämiseksi. Haasteet koottiin helmi-maaliskuussa, ja nyt on huhtikuu 2018 – maaliskuu 2019 välisenä aikana mahdollisuus seurata keskisuomalaisia tekoja, joilla yksinäisyyttä vähennetään. Lisätietoja

Kosketus -hyvinvointiverkostotapaaminen 10.10.2018, KUTSU 
Tapaamisen aiheena oli köyhyys. Asiantuntijana kuultiin THL:n köyhyystutkija Jouko Karjalaista. Jouko Karjalaisen esitys (pdf). Seuraava Kosketus-tapaaminen järjestetään ke 10.04.2019.

Kuntakirje elokuussa 2018; tietoa hankkeesta päättäjille, luottamushenkilöille ja virkamiehille; ”toivomme kunnista käsin reipasta yhteyttä hankkeeseen”. Yhdessa Kuntakirje 10.8.2018

YLEISTÄ HANKKEESTA

Huhtikuun 2017 alussa käynnistyneen hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Toimimme 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Haluamme tavoittaa itsensä yksinäisiksi ja turvattomiksi kokevia asukkaita sekä niihin väestöryhmiin kuuluvia, joilla on siihen muita suurempi riski. Hankkeen aikana kartoitetaan ja pyritään ratkaisemaan osallistumisen esteitä, vahvistetaan olemassa olevia mahdollisuuksia osallistua sekä lisätään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä yhteistyötä yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi.

Toiminnallamme haluamme edistää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisen välittämisen kulttuuria esimerkiksi lisäämällä ja kehittämällä kohtaamisen paikkoja sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Levitämme ja vakiinnutamme hankkeen aikana hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen mahdollisuuksien muotoja. Pyrimme vahvistamaan järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.

Hankkeen toiminta-aika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Hankekunnat:
Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Viitasaari ja Äänekoski.

Kohderyhmät:
Varsinaista kohderyhmää ovat itsensä yksinäisiksi ja/tai turvattomiksi kokevat hankekuntien asukkaat tai niihin väestöryhmiin kuuluvat, joilla on siihen muita suurempi riski.
Välillistä kohderyhmää ovat hyvinvointiyhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat järjestötoimijat, asukkaat sekä hankekuntien ja muiden yhteisöjen toimijat.

Hankesuunnitelma

Hankkeen yleisesittely 16.5.2017

Yksinäisyysseminaarin 2.2.2018 satoa

Hankkeen selvitykset

Yhdessä-hanke laati keskisuomalaisten asukkaiden yksinäisyyden kokemuksista ja osallisuuden esteistä kunta- ja asuinaluekohtaisia selvityksiä. Selvityksissä ja kartoituksissa käytettiin menetelminä erilaisia haastatteluja ja sähköisiä kyselyitä, mutta palautetta otettiin myös verkostotoimijoilta ja moniammatillisilta ryhmiltä. Osassa selvityksistä apuna olivat alan opiskelijat Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. (selvitykset)

Tietoa keskisuomalaisista hyvinvointituvista, kansalaisten olohuoneista, kohtaamispaikoista tms.

Hankkeen tiedottaminen ja viestintä

Yksinäisyyshankkeiden yhteinen #sutonnähty -kampanja
Viestintäsuunnitelma (liitetään myöhemmin)
Facebook

Asiantuntijatyöryhmät

Käynnistämme kevään 2017 aikana asiantuntijatyöryhmiä teemoittain. Työryhmätyöskentelyyn kootaan hyvinvointia edistäviä keskisuomalaisia kunta-, järjestö- ja muita yhteisöllisiä toimijoita hankkeen kohderyhmien kokeman yksinäisyyden äärelle. Työryhmissä tunnistetaan osallistumisen esteitä, tarkastellaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ja toivottavasti löydetään keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Asiantuntijatyöryhmien kokoontumisajat ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät Kosken tapahtumakalenterista.

Asiantuntijatyöryhmien muistiot löydät täältä

Yhteystiedot:

Sirpa Pekkarinen, projektipäällikkö
Puh. 040 653 7220

Anja Saksola, projektikehittäjä
Puh. 040 526 2521

Marianne Kuorelahti, projektikehittäjä
Puh. 040 157 7822

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koske.fi