Syksyllä alkavassa PRO SOS -hankkeessa kehitetään uudenlaista sosiaalityötä asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyönä

Valtakunnallisessa PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeen tavoitteena on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Keski-Suomen osahanke keskittyy monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja omatyöntekijätoiminnan kehittämiseen asiakkaan ja ammattilaisen kehittäjäkumppanuuden avulla. Lue lisää

Verkkoauttaminen voimaannuttaa nuoria

YTM Katri Ylösen yhteisösosiaalityön erikoisalaan kuuluvassa ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessa ”Nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen – systemaattinen kirjallisuuskatsaus” selvitettiin, millaisena nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen näyttäytyy ja millaisia vaikutuksia sillä näyttää olevan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa verkkoauttamistyöstä sosiaalityön ammatillisen käytännön kehittämiseen. Lue lisää