Keski-Suomen vammaisstrategialuonnos lähetetty kuntakommenteille

Kunnilta pyydetään kommentteja 31.8.2016 mennessä, jotta ne saadaan Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen aineistoon ja edelleen maakunnan sote-uudistuksessa hyödynnettäviksi.

Strategialuonnos ja Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän hankkeen aikaisen työskentelyn materiaali on saatavissa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen sivuilta osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/kuntoutus

Strategiaa on työstetty Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen vammaispalvelutyöryhmässä keväästä 2015 lähtien. Strategiaa käsiteltiin myös Peurunka3 -seminaarin työpajassa 27.10.2015 ja se on jo ollut lausunnolla maakunnan vammaisneuvostoissa.

Lisätietoja strategiatyöstä antavat työryhmän puheenjohtaja, Äänekosken kaupungin palveluvastaava Mirva Vesimäki, puh. 040-5716363 tai sp. etunimi.sukunimi@aanekoski.fi  ja hankepäällikkö Marja Heikkilä, yhteystiedot alla.

Myös lisäaineistoa asian käsittelyä varten on tarvittaessa saatavissa Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeelta.