Digisosiaalityö

Verkkoauttaminen voimaannuttaa nuoria

YTM Katri Ylösen yhteisösosiaalityön erikoisalaan kuuluvassa ammatillisessa lisensiaatintutkimuksessa ”Nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen – systemaattinen kirjallisuuskatsaus” selvitettiin, millaisena nuorten vuorovaikutuksellinen verkkoauttaminen näyttäytyy ja millaisia vaikutuksia sillä näyttää olevan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa verkkoauttamistyöstä sosiaalityön ammatillisen käytännön kehittämiseen. …