Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017: kunnat informoivat sosiaalipalveluista eri tavoin

Asiakkaiden aseman näkökulmasta epätasa-arvoa lisää se, että kuntien kotisivujen tiedot sosiaalihuollon palveluista ovat laajuudeltaan ja laadultaan erilaisia. …