Kannanotto sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkaamisesta

Valtiovarainministeriön talousarvioesitykessä vuodelle 2015 esitettiin sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustukseen 33 % leikkausta. Näin mittavalla supistuksella olisi radikaalit vaikutukset osaamiskeskusten perustoimintoihin. Sosiaalialan osaamiskeskukset laativat asiasta kiireellisen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle.

Asiasta muualla: