Toimintaohje lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa on päivitetty

Maakunnallinen työryhmä, johon on kuulunut edustajia laajasti Keski-Suomesta lastensuojelun sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä, perheneuvoloista, poliisista, keskussairaalan päivystyksestä ja sairaalan sosiaalityöstä, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta, seurakunnasta, kriisikeskus Mobilesta sekä sosiaalialan osaamiskeskuksesta, on päivittänyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon liittyvän ohjeen joulukuussa 2018 ja viimeiset tarkennukset päivitykseen on tehty tammikuussa 2019.